Ημερομηνία: 12-03-2015, 09:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Informative – Scientific Seminar by FEI-HELLAMCO: Latest Advances in Electron Microscopy

SEMINARS

Speaker: Hellamco S.A.
Invited by: WG_Seminars
Theme: Ενημερωτικό – Επιστημονικό Σεμινάριο FEI-HELLAMCO: Latest Advances in Electron Microscopy

(Informative – Scientific Seminar by FEI-HELLAMCO: Latest Advances in Electron Microscopy)

Date: Thursday, 12th of March, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 09:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 12-03-2015, 09:30