Ημερομηνία: 30-03-2015, 12:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Εκατέρωθεν της ουσίας: Προσωπική μαρτυρία για έρευνα και τεχνολογία σε βιομηχανίες και πανεπιστήμια

SEMINARS

Speaker: Dimitris Hatziavramidis, Professor
School of Chemical Engineering, NTUA
Invited by: WG_Seminars
Theme: Εκατέρωθεν της ουσίας: Προσωπική μαρτυρία για έρευνα και τεχνολογία σε βιομηχανίες και πανεπιστήμια
Date: Monday, 30th of March, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 12:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 30-03-2015, 12:30