Ημερομηνία: 16-02-2015, 13:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Από τη Βασική Έρευνα στην Εφαρμοσμένη: Το παράδειγμα της Ελμυελίνης

SEMINARS

Speaker: John Matsoukas, Professor of Chemistry
University of Patras, Greece
Invited by: WG_Seminars
Theme: Από τη Βασική Έρευνα στην Εφαρμοσμένη: Το παράδειγμα της Ελμυελίνης
Date: Monday, 16th of February, 2015
Place: FORTH/ICE-HT auditorium
Time: 13:30h.
Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 16-02-2015, 13:30