Εργαστηριακός Εξοπλισμός

Οι εργαστηριακές και λοιπές ερευνητικές εγκαταστάσεις του ΙΕΧΜΗ είναι υψηλών προδιαγραφών και μεγάλης εμβέλειας. Ερευνητικές μονάδες όπως το ολοκληρωμένο σύστημα υψηλού κενού (XPS, UPS, AUGER, TDS, EELS, κλπ.), ο φασματογράφος τύπου micro-Raman, κλπ. είναι σπάνιες ή και μοναδικές στην Ελλάδα. Επιπλέον, το Ινστιτούτο απέκτησε πρόσφατα νέο εξοπλισμό, όπως κλιβάνους CVD για την παραγωγή γραφενίου και ένα νέο σύστημα AFM/Raman. Οι προσθήκες αυτές, σε συνδυασμό με τον πρόσφατα αγορασμένο εξοπλισμό για τον έλεγχο της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, κάνουν το Ινστιτούτο ένα σημαντικό Κέντρο Αριστείας Επιστημών Χημικού Μηχανικού όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη.

Advanced characterization

Advanced characterization


Simulation

Simulation


Chemical / Biochemical Analysis

Chemical / Biochemical Analysis


Synthesis & Growth

Synthesis & Growth

Services to external partners