Βραβείο Στρατής Σωτήρχος

ΣΚΟΠΟΣ

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ δημιούργησε το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη ενός από τους διαπρεπέστερους ερευνητές του, τον Καθηγητή Στρατή Σωτήρχο. Το Βραβείο στηρίζει Καταπίστευμα το οποίο δημιουργήθηκε από συνεισφορές φίλων και συναδέλφων.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» απονέμεται κάθε δεύτερο χρόνο σε έναν ερευνητή από οιαδήποτε χώρα, ο οποίος ή η οποία θα έχει διακριθεί παγκοσμίως για πρωτότυπα και σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στην ευρύτερη περιοχή της Χημικής Μηχανικής. Η επιλογή θα γίνεται με αυστηρώς αξιοκρατικά κριτήρια. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ηλικία μικρότερη των 40 ετών κατά την καταληκτική ημερομηνία της υποβολής υποψηφιοτήτων.

Κάθε δύο έτη (ξεκινώντας από το 2005) ο βραβευόμενος καλείται να παρουσιάσει μία διάλεξη, την “Stratis V. Sotirchos Lecture”, κατά το «Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής». Το συνέδριο διοργανώνεται εκ περιτροπής στην Πάτρα, Θεσσαλονίκη και Αθήνα.

Οι δαπάνες ταξιδιού (αεροπορικό εισητήριο οικονομικής θέσης από την πόλη προέλευσης προς την πόλη διεξαγωγής του συνεδρίου), διαμονής και διατροφής του βραβευόμενου καλύπτονται από τα έσοδα τα οποία δημιουργεί το καταπίστευμα.

Το «Βραβείο Στρατής Σωτήρχος» περιλαμβάνει επίσης και μια μικρή προαιρετική αμοιβή.

ΒΡΑΒΕΥΘΕΝΤΕΣ

2022: Καθηγητής Fengqi You (Abstract – pdf 15 KB)

2019: Αναπλ. Καθηγητής Paul Dauenhauer (Περίληψη: .pdf, file size: 94KB)

2017: Αναπλ. Καθηγητής Hal Alper (Περίληψη: .pdf, file size: 87KB)

2015: Καθηγητής Ali Khademhosseini (Abstract – pdf 345 KB)

2013: Καθηγητής Michael S. Strano (Διάλεξη – pdf 9.2 MB)

2011: Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Καζνέσης (Διάλεξη – pdf 3,8 MB)

2009: Αναπλ. Καθηγητής Patrick S. Doyle (Διάλεξη – pdf 5 MB)

2007: Καθηγητής Κώστας Μαρανάς (Περίληψη – pdf 11 KB)

2005: Καθηγητής Μιχάλης Τσαπατσής (Περίληψη – pdf 10 KB)