Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

Smart by Design and Intelligent by Architecture for turbine blade fan and structural components systems (SMARTFAN)

Smart by Design and Intelligent by Architecture for turbine blade fan and structural components systems (SMARTFAN)


Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.