Κορδούλης Χρήστος

Κορδούλης Χρήστος profile photo

Κορδούλης Χρήστος

Καθηγητής

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Πεδία

Τηλ: +30 2610-969 883

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1985: PhD in Chemistry, Univ. of Patras, Greece
1980: Diploma in Chemistry, Univ. of Patras, Greece
1999: Postgraduate Certificate in Open and Distance Education, Hellenic Open University

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Heterogeneous Catalysis. Catalysts preparation. Porous materials. Surface characterization. Oil upgrading. Bio-Fuels. Environmental catalysis

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1983-1984: Research Fellow, Univ. Catholique de Louvain, Louvain 1a Neuve, Belgium
1988-1991: Lecturer, Dept. of Chemistry, Univ. of Patras, Greece
1992-1998: Assistant Professor, Dept. of Chemistry, Univ. of Patras, Greece
1998-2005: Associate Professor, Dept. of Chemistry, Univ. of Patras, Greece

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Participation in five international and thirteen national programs (Coordinator in two of them).

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

130 refereed journal papers, 1 patent, 90 papers in conference proceedings, 9 Textbooks.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Presentations in 40 international (5 invited lectures), Member of organizing committee in 6 conferences.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Hellenic Catalysis Society. Greek Association of Chemists.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Courses on: Chemical Processes / Heterogeneous Catalysis / Pollution Control in Gases, Solids, Liquids / Chemistry and Technology of Materials / Characterization and Evaluation of Solid Catalysts /Surface Characterization of Materials.
Laboratory of: Chemical Processes / Chemistry and Technology of Materials.
Supervision of: 8 PhD and more than 35 MSc theses

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

  • “Titanium dioxide (anatase and rutile): Surface Chemistry, Liquid – Solid Interface Chemistry and Scientific Synthesis of Supported Catalysts” K. Bourikas, C. Kordulis, A. Lycourghiotis, Chemical Reviews, 114(19), 9754-9823 (2014)
  • “Development of nickel based catalysts for the transformation of natural triglycerides and related compounds into green diesel: A critical review”, C. Kordulis, K. Bourikas, M. Gousi, E. Kordouli, A. Lycourghiotis, Applied Catalysis B: Environ. 181, 156-196 (2016)
  • “Transformation of limonene into p-cymene over acid activated natural mordenite utilizing atmospheric oxygen as a green oxidant: A novel mechanism”, D. Makarouni, S. Lycourghiotis, E. Kordouli, K. Bourikas, C. Kordulis, V. Dourtoglou, Applied Catalysis B: Environ. 224, 740-750 (2018)
  • “Mo promoted Ni-Al2O3 co-precipitated catalysts for green diesel production”, E. Kordouli, B. Pawelec, K. Bourikas, C. Kordulis, J.L.G. Fierro, A. Lycourghiotis, Applied Catalysis B: Environ. 229, 139-154 (2018)
  • “Nickel catalysts supported on palygorskite for transformation of waste cooking oils into green diesel”, S. Lycourghiotis, E. Kordouli, L. Sygellou, K. Bourikas, C. Kordulis, Applied Catalysis B: Environ. 259, 118059 (2019)
  • “Transformation of residual fatty raw materials into third generation green diesel over a nickel catalyst supported on mineral palygorskite”, S. Lycourghiotis, E. Kordouli, C.Kordulis, K. Bourikas, Renewable Energy, 180, 773-786 (2021)

See more in http://www.chem.upatras.gr/faculty/kordulis and www.publicationslist.org/kordulis