Γιαννόπουλος Σπύρος

Γιαννόπουλος Σπύρος profile photo

Γιαννόπουλος Σπύρος

Καθηγητής

Τμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Πεδία

Τηλ: +30 2610-965 252 

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1996: PhD in Chemical Engineering, Univ. of Patras, Greece
1990: B.S. Physics, Univ. of Patras, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Research activities are focused on two main directions:

A. Nanomaterials – Nanoscience – Nanotechnology

 • Fabrication of high-quality graphene-based hybrid nanomaterials from inorganic (metal carbides) and organic (polymers and biomass-based raw materials) compounds at ambient conditions, using novel laser-assisted methodologies:(i) R2R-compatible laser-assisted in-situ graphene deposition on textiles and flexible substrates.
  (ii) Laser-scribed-graphene electrodes for energy harvesting (triboelectric nanogenerators for batteryless flexible electronics), and electrochemical energy storage devices (flexible microcapacitors)
  (iii Epitaxial graphene growth on SiC wafers using IR lasers
  (iv) Graphene-coated nanocomposites, (graphene-coated metal carbide particles at the micro- and nano-scale)
 • Developing rational bottom-up synthetic routes (wet chemistry and CVD) for the controlled growth of 1-D nanostructures (ZnO-based) and heterostructures (core/ sheath nanowires):
  (i) Energy conversion: optimizing the anode/cathode active materials for dye-sensitized solar cells; improving the anode nanostructures of photo-electrochemical devices for H2 evolution
  (ii) Photocatalytic applications: defect and morphology engineering of nanocrystals for waste-water treatment; advancing immobilized photocatalysts for large-scale reactors
  (iii) Gas sensors: synthesis of heterostructures of nanostructures with various morphologies to achieve high sensitivity/selectivity and device operation at room temperature for dangerous gasses, such as CO
  (iv) (Nano)photonics: optimizing the morphology of nanowire arrays for realizing SERS substrates; long-persistent luminescent crystals
 • CVD and PVD growth of 2-D few-layer transition metal dichalcogenide (TMDCh) crystals
  (i) Direct PVD growth of 2-D TMDCh crystals on TM foils for catalytic applications (counter electrodes of DSSCs)
  (ii) CVD growth of vertical heterostructures (alternating stacks of different 2-D materials with improved electrical and optical properties)
  (iii) Combinatorial growth of 1-D and 2-D materials in core-sheath structures for visible light photo-electrochemical cells (water splitting)
  (iv) Nanoscale engineering 2-D crystals for tribological applications
 • Structure and dynamics of the fluids and crystals confined in nanopores
 • Fabrication and characterization of low-dimensional nanoparticles by laser ablation

B. Glasses / Glass transition and Light-Sensitive Amorphous Semiconductors:

 • Understanding structure and dynamics of a diverse family of glasses, supercooled liquids and melts (halide, oxide, and chalcogenide glasses)
 • Amorphous semiconductors: photoinduced phenomena in chalcogenide glasses: athermal photoplastic phenomena, athermal reversible photo-crystallization, phase-change materials, Raman amplifiers
 • Understanding structure-property relations in bioactive glasses

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

12/2016 – today: Research Director, FORTH/ICE-HT, Greece
01/01/2005 – 11/2016: Principal Researcher, ICE/HT-FORTH, Greece
11/2001-31/12/2004: Associate Researcher, ICE/HT-FORTH, Greece
03/1999-10/2001: Assistant Researcher, ICE/HT-FORTH, Greece
11/1996-06/1997: Post-Doctoral Fellow, ICE/HT-FORTH, Greece

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Participation as PI and principal researcher in more than 30 European, international and nationally funded R&D projects and several Bilateral Collaborations.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

152 scientific articles in peer-reviewed journals (ISI); h index: 33 (WoS), 33 (Scopus), 38 (Google Scholar); 5 Invited chapters in international books; 11 Articles and reviews in international books; 1 PCT patent.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

More than 120 Poster Presentations in international conferences; 35 Invited Oral Presentations.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 • 1994-today: Member of the American Physical Society
 • 2003-today: Member of the American Association for the Advancement of Science
 • 2004-today: Member of the Optical Society of America
 • 1999-today: Member of the Hellenic Researchers Society (ΕΕE)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 • M. Athanasiou, N. Samartzis, L. Sygellou, V. Dracopoulos, Th. Ioannides, and S. N. Yannopoulos “Laser-assisted growth of high-quality graphene-like structures from raisins biomass”, Carbon 172, 750-761 (2021).
 • G. Syrrokostas, A. Dokouzis, S. N. Yannopoulos, G. Leftheriotis, “Novel Photoelectrochromic Devices Incorporating Carbon-Based Perovskite Solar Cells”, Nano Energy 77, 105243 (1-10) (2020).
 • B. Domi, K. Bhorkar, C. Rumbo, L. Sygellou, S. N. Yannopoulos, R. Quesada, J. A. Tamayo-Ramos, “Fate assessment of commercial 2D MoS2 aqueous dispersions at physicochemical and toxicological level”, Nanotechnology 31, 445101 (2020).
 • S. Cazzato, A. Chrissanthopoulos, M. Micoulaut, T. Scopigno, S. N. Yannopoulos, “Complex dynamics in nanoscale phase separated supercooled liquids”, Phys. Rev. Res. 2, 032007(R) (2020), Rapid Communication.
 • S. N. Yannopoulos, “Structure and photoinduced effects in elemental chalcogens: a review on Raman scattering”, J Mater Sci: Mater Electron 31, 7565-7595 (2020).
 • T. Vasileiadis, V. Dracopoulos, M. Kollia, L. Syggelou and S. N. Yannopoulos, “Laser mediated synthesis of t-Te and a-Se nanospheres”, J. Nanopart. Research., 21, 218 (1-8) (2019).
 • G. Syrrokostas, K. Govatsi, G. Leftheriotis, and S. N. Yannopoulos, “Platinum decorated zinc oxide nanowires as an efficient counter electrode for Dye Sensitized Solar Cells”, J. Electroanal. Chem. 835, 86-95 (2019).
 • Antonelou, L. Sygelou, K. Vrettos, V. Georgakilas and S. N. Yannopoulos, “Efficient defect healing and ultralow sheet resistance of laser-assisted reduced graphene oxide at ambient conditions”, Carbon 139, 492-499 (2018).
 • K. Govatsi, A. Seferlis, S. Neophytides, and S. N. Yannopoulos, “Influence of the morphology of ZnO nanowire arrays on the photo-electrochemical water splitting efficiency”, Intern. J. Hydr. Energy, 43, 4866-4879 (2018).
 • [124] G. Syrrokostas, A. Antonelou, G. Leftheriotis, and S. N. Yannopoulos, “Electrochemical properties and long-term stability of MoS2/Mo and Pt/FTO electrodes: A comparative study”, Electrochimica Acta 267, 110-121 (2018).
 • V. Benekou, L. Strizik, T. Wagner, S. N. Yannopoulos, A. L. Greer, and J. Orava, “In-Situ Study of Athermal Reversible Photocrystallization in a Chalcogenide Glass”, J. Appl. Phys. 122, 173101 (2017).
 • Aggelopoulos, M. Dimitropoulos, K. Govatsi, L. Sygellou, C. D. Tsakiroglou, and S. N. Yannopoulos, “Influence of the Surface-to-Bulk Defects Ratio of ZnO and TiO2 on their UV-mediated Photocatalytic Activity”, Appl. Cat. B.: Environmental 205, 292-301 (2017).
 • G. Syrrokostas, K. Govatsi, and S. N. Yannopoulos, “High-Quality, Reproducible ZnO Nanowire Arrays Obtained by a Multiparameter Optimization of Chemical Bath Deposition Growth”, Cryst. Growth Des. 16, 2140-2150 (2016).

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ