Μπογοσιάν Σογομών

Μπογοσιάν Σογομών profile photo

Μπογοσιάν Σογομών

Καθηγητής

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Πεδία

Τηλ: +30 2610-969557

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1988: PhD in Chemical Engineering, Univ. of Patras, Greece
1984: Diploma in Chemical Engineering, Univ. of Patras,
Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Molecular structure of catalytic systems by in situ and operando Raman spectroscopy.
Derivation of structure-activity relationships.
Spectroscopic and structural studies of high temperature gases and molten salts.
Physicochemical properties of catalytic systems in molten salts and ionic liquids.
Breakdown and damage of parchment materials at the molecular level by Raman spectroscopy.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2006-2011: Associate Professor, Dept. of Chem. Eng., Univ. of Patras, Greece
2000-2005: Assistant Professor, Dept. of Chem. Eng., Univ. of Patras,
Greece
1995-2000: Lecturer, Dept. of Chem. Eng., Univ. of Patras, Greece
1991-1995: Adjunct Lecturer, Dept. of Chem. Eng., Univ. of Patras, Greece

1991-1995: Post-Doctoral Fellow, ICE/HT-FORTH, Greece
1988-1989: Post Doctoral Fellow, Norwegian Institute of Technology,
Univ. of Trondheim, Norway

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 • National Prize, Greek Mathematical Foundation (1978), Honorary Fellow
 • Greek State Fellowship Foundation (1981-1984)
 • Calouste Gulbenkian Fellow (1982-1988)
 • ICE/HT-FORTH Fellowship (1984-1988)

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Coordinator in BRITE-EURAM and NATO/SfP programmes, Scientific Responsible in ENVIRONMENT, BRITE-EURAM, NATO/SfP, ENERGY & SUSTAINABLE DEVELOPMENT, INTAS, PENED, THALHS, THEPIS and EPEAEK programmes.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

66 refereed journal papers. 18 papers in refereed proceedings. 3 book chapters.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Participation in 81 international and 43 national conferences (8 invited lectures).

ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Chairman, Department of Chemical Engineering, University of Patras (2011 – )
 • National representative at MC/Cost D36 (“Molecular Structure – Performance Relationships at the Surface of Functional Materials”) and at MC/Cost CM1104 (“Reducible Oxide Chemistry- Structure and Function”)
 • Editorial Board Member, “Green Chemistry”, Royal Society of Chemistry (1999 – 2003)
 • Vice chairman, Department of Chemical Engineering, University of Patras (2009 – 2011)

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Chemical Thermodynamics, Plant Design and Economics for Chemical Engineers, Physical Chemistry.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 • Molecular structure and activity of molybdena catalysts supported on zirconia for ethane oxidative dehydrogenation studied by operando Raman spectroscopy, A. Christodoulakis and S. Boghosian, J. Catal 260, (2008) 178
 • Thermodynamic analysis of reaction equilibria in ionic and molecular liquid systems by high-temperature Raman spectroscopy, A. G. Kalampounias and S. Boghosian, Applied Spectroscopy, 63, (2009) 1050.
 • Interfacial impregnation chemistry in the synthesis of molybdenum catalysts supported on titania, G. D. Panagiotou, Th. Petsi, K. Bourikas, A. G. Kalampounias, S. Boghosian, Ch. Kordulis and A.Lycourghiotis, J. Phys. Chem. C, 114, (2010) 11868
 • Structural and vibrational properties of molybdena catalysts supported on alumina and zirconia studied by in situ Raman and FTIR spectroscopies combined with 18O/16O isotopic substitution,G. Tsilomelekis and S. Boghosian, Cata. Today, 158, (2010) 146
 • In situ Raman and FTIR spectroscopy of molybdenum(VI) oxide supported on titania combined with 18O/16O exchange: molecular structure, vibrational properties and vibrational isotope effects, G. Tsilomelekis and S. Boghosian, J. Phys. Chem. C, 115, (2011) 2146.
 • Raman spectroscopic study of tungsten(VI) oxosulfato complexes in WO3 -K2S2O7 -K2SO4 molten mixtures: stoichiometry, vibrational properties and molecular structure, A. L. Paulsen, A. G. Kalampounias, R. W. Berg and S. Boghosian, J. Phys. Chem. A, 115, (2011) 4214.
 • An operando Raman study of molecular structure and reactivity of molybdenum(VI) oxide supported on anatase for the oxidative dehydrogenation of ethane, G. Tsilomelekis and S. Boghosian, Phys. Chem. Chem. Phys., 14 (2012) 2216.
 • Molybdenum (VI) oxosulfato complexes in MoO3 -K2S2O7 -K2SO4 molten mixtures: stoichiometry, vibrational properties and molecular structures, A. G. Kalampounias, G. Tsilomelekis, R. W. Berg and S. Boghosian, J. Phys. Chem. A, 116 (2012) 8861.