Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Μιχαλόπουλος Νικόλαος profile photo

Μιχαλόπουλος Νικόλαος

Καθηγητής

Tμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Κρήτης

Ερευνητικά Πεδία

Τηλ: +30 2810545062

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1989: PhD in Chemistry, University of Paris 7, France.
1985: MSc (DEA) in Atmospheric Chemistry and Physics and Chemistry of Pollution, University of Paris 7, France.
1984: BSc. in Chemistry, Department of Chemistry University of Athens, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Atmospheric Chemistry and Physics, Global Biogeochemical Cycles of trace metals, N and P, Chemical Kinetics, Environmental Analytical Chemistry.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2003-today: Professor of Atmospheric Chemistry, Department of Chemistry, University of Crete.
1999-2003: Associate Professor of Atmospheric Chemistry, Department of Chemistry, University of Crete.
1993-1999: Assistant Professor of Atmospheric Chemistry, Department of Chemistry, University of Crete.
1991-1993: Military Service, Laboratory of Spectroscopic Analysis of Fuels Air Force of Greece.
1991: Research Scientist, Centre des Faibles Radioactivites, CNRS Gif-sur-Yvette, France.
1989-1991: Research Scientist Physicalische Chemie, Bergische Universitat, Wuppertal, Germany.
1989: Research Scientist, Centre des Faibles Radioactivites, CNRS, Gif-sur-Yvette, France.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

 

 • Ph.D. grant from the National Greek State organization (IKY) (1985-1988).
 • Post doctoral mobility grant from the European Union (1990-1991).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Principal Investigator (PI) in 18 European Competitive Projects and co- Principal Investigator (Co-PI) in 3 European Competitive Projects. PI in 14 National projects and Co-PI in 3 National projects.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

165 publications in peer-reviewed international scientific journals (5100 citations, h factor of 37) and 51 in books and proceedings.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

21 invited/ keynote talks at international conferences and workshops and more than 300 additional presentations at international conferences.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Physics and Chemistry of the Atmosphere, Instrumental techniques in Analytical Chemistry, Environmental Analytical Chemistry.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

Editorial Board of Atmospheric Chemistry and Physics (ACP, IF=5.52) http://www.atmos-chem-phys.org.
Guest editor of five special issues in ACP and one in Journal of Marine Sciences (JMS).
Member of scientific committee in more than 10 International conferences.
Referee for PhD Thesis in Foreign Universities and Reviewer for Proposals: 1) European Union (E.U.) 2) German Federal Ministry for Education and Research (BMBF), 3) General Secretary of Research and Technology (GSRT), 4) ANR-CNRS (France), 5) NSF (US), 6) NERC (UK).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 • Mihalopoulos N*., Stephanou E., Pilitsidis S., Kanakidou M., Bousquet P., Atmospheric aerosol composition above the Eastern Mediterranean region, Tellus, 49B, 314-326, 1997.
 • Kavouras I.G., Mihalopoulos N., Stephanou E.G., Formation of atmospheric particles from organic acids produced by forests, Nature, 395, 683-686, 1998.
 • Kouvarakis G., Tsigaridis K., Kanakidou M., and N. Mihalopoulos*, Temporal variations of surface regional background ozone over Crete Island in the Southeast Mediterranean. J. Geophys. Res., 105, 4,399 – 4,407, 2000.
 • Kouvarakis, G., N. Mihalopoulos*, Tselepides T., Stavrakakis S., On the importance of atmospheric nitrogen inputs on the productivity of Eastern Mediterranean, Global Biogeochem. Cycles, 15, 805-818, 2001.
 • Kouvarakis G., Bardouki H., and N. Mihalopoulos*, Sulfur budget above the Eastern Mediterranean: Relative contribution of anthropogenic and biogenic sources, Tellus, 54B, 201-212, 2002.
 • Bardouki H., Barcellos da Rosa M., N. Mihalopoulos*, Palm U., and Zetzsch C., Kinetics and Mechanism of the Oxidation of Dimethylsulfoxide (DMSO) and Methanesulphinate (MSI-) by OH Radicals in Aqueous Medium, Atmos. Environ., 36, 4627-4634, 2002.
 • Lelieveld J., Berresheim H., Borrmann S., Crutzen P. J., Dentener F. J., Fischer H., Feichter J., Flatau P. J., Heland J., Holzinger R., Korrmann R., Lawrence M. G., Levin Z., Markowicz K. M., Mihalopoulos N., Minikin A., Ramanathan V., de Reus M., Roelofs G. J., Scheeren H. A., Sciare J., Schlager H., Schultz M., Siegmund P., Steil B., Stephanou E. G., Stier P., Traub M., Warneke C., Williams J., Ziereis H., Global Air Pollution Crossroads over the Mediterranean, Science, 298, 794-799, 2002.
 • Sciare, J., H. Bardouki, C. Moulin, and N. Mihalopoulos*, Aerosol sources and their contribution to the chemical composition of aerosols in the Eastern Mediterranean Sea during summertime, Atmos. Chem. Phys., 3, 291-302, 2003.
 • Z. Markaki, K. Oikonomou, M. Kocak, G. Kouvarakis, A. Chaniotaki, N. Kubilay and N. Mihalopoulos*, Atmospheric deposition of inorganic phosphorus in the Levantine Basin, Eastern Mediterranean: Spatial, temporal variability and its role on the productivity of the Eastern Mediterranean Sea, Limnol. Oceanogr., 48: 1557-1568, 2003.
 • Bardouki, H., Berresheim, H., Sciare, J., Vrekoussis, M., Kouvarakis, G., Oikonomou, C, Schneider, J., N. Mihalopoulos*, Gaseous (DMS, DMSO, SO2, H2SO4, MSA) and particulate (MS and SO42-) sulfur compounds during the MINOS campaign, Atmos. Chem. Phys., 3, 1871-1886, 2003.
 • Bardouki H., Liakakou H., Economou C., Smolik J., Zdimal V., Eleftheriadis K., Lazaridis M. and N. Mihalopoulos*, Chemical Composition of Size Resolved Atmospheric Aerosols in the Eastern Mediterranean During Summer and Winter, Atmos. Environ., 37, 195-208, 2003.
 • Barnes, I., Jens Hjorth and Nikos Mihalopoulos, Dimethyl Sulfide and Dimethyl Sulfoxide and Their Oxidation in the Atmosphere, Chem. Rev. 106, 940-975, 2006.
 • Gerasopoulos, E., G. Kouvarakis, P. Babasakalis, M. Vrekoussis, J.-P. Putaud, and N. Mihalopoulos*, Origin and variability of particulate matter (PM10) mass concentrations over the Eastern Mediterranean, Atmos. Environ., 40, 4679-4690, 2006.
 • Gerasopoulos, E., E. Koulouri, N. Kalivitis, G. Kouvarakis, S. Saarikoski, T. Makela, R. Hillamo, and Mihalopoulos*, Size-segregated mass distributions of aerosols over Eastern Mediterranean: seasonal variability and comparison with AERONET columnar size-distributions, Atmos. Chem. Phys., SRef-ID: 1680-7324/acp/2007-7-2551.
 • Mihalopoulos* N., V.M. Kerminen, M. Kanakidou, H. Berresheim and J. Sciare, Formation of particulate sulfur species (sulfate and methanesulfonate) during summer over the Eastern Mediterranean: A modelling approach , Atmos. Environ., Volume 41, Issue 32, , Pages 6860-6871, October 2007.
 • Bougiatioti A, Fountoukis C, Kalivitis N, Pandis SN, Nenes A, Mihalopoulos N*, Cloud condensation nuclei measurements in the marine boundary layer of the eastern Mediterranean: CCN closure and droplet growth kinetics, Atmos. Chem. Phys., 9 (18): 7053-7066, 2009.
 • Mara, P., Mihalopoulos N*, A. Gogou, K. Daehnke, T. Schlarbaum, K. Emeis, and M. Krom (2009), Isotopic composition of nitrate in wet and dry atmospheric deposition on Crete in the eastern Mediterranean Sea, Global Biogeochem. Cycles, 23, GB4002, doi:10.1029/2008GB003395.
 • Z. Markaki, M.D. Loye-Pilot, K. Violaki, L. Benyahya and N.Mihalopoulos*, Variability of atmospheric deposition of dissolved nitrogen and phosphorus in the Mediterranean and possible link to the anomalous seawater N/P ratio, Marine Chemistry, 120 (1-4), pp. 187-194, 2010.
 • Theodosi, C., Grivas, G., Zarmpas, P., Chaloulakou, A., Mihalopoulos, N*., Mass and chemical composition of size-segregated aerosols (PM1, PM2.5, PM10) over Athens, Greece: Local versus regional sources, Atmospheric Chemistry and Physics, 11 (22) , pp. 11895-11911, 2011.
 • C. Theodosi, S. Stavrakakis, F. Koulaki, I. Stavrakaki, S. Moncheva, E. Papathanasiou, A. Sanchez-Vidal, M. Kocak, N. Mihalopoulos*, The significance of atmospheric inputs of major and trace metals to the Black Sea, Journal of Marine Systems, Available online 2 March 2012.