Δαλέτου Μαρία

Δαλέτου Μαρία profile photo

Δαλέτου Μαρία

Κύρια Ερευνήτρια

Ερευνητικά Πεδία

Ενέργεια / Περιβάλλον

Τηλ: +30 2610 965213

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2007: PhD in the “Interdepartmental Postgraduate Program on Polymer Science and Technology”, Departments of Chemical Engineering, Chemistry and Physics – University of Patras, Greece
2004: MSc in the “Interdepartmental Postgraduate Program on Polymer Science and Technology”, Departments of Chemical Engineering, Chemistry and Physics – University of Patras, Greece
2002: B.S. Chemistry, Univ. of Patras, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

  • Development of nanostructured electrocatalysts for energy related applications like Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells, PEM Electrolysers and Lithium ion batteries.
  • Chemical functionalization of carbon nanotubes.
  • Development of polymeric and hybrid materials of various architectures and functionalities.
  • Liquid Electrochemistry (RRDE), study of the activity towards oxygen reduction and understanding structure-property-activity relations.
  • Solid state electrochemistry with emphasis in the field of fuel cells; understanding of operation and degradation phenomena.
  • Design and construction of PEM fuel cell stacks.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

10/2017 – 09/2021: Assistant Researcher, ICE/HT-FORTH, Greece
01/2010-09/2017: Post-Doctoral Fellow, ICE/HT-FORTH, Greece
07/2009-12/2009: Post-Doctoral Fellow, University of Patras, Greece
07/2008-06/2009: Post-Doctoral Fellow, ICE/HT-FORTH, Greece
07/2007-06/2008: Research Fellow, Department of Chemistry and Chemical Biology, Northeastern University, Boston MA, USA

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Award from State Scholarships Foundation (IKY) for successful admission with the highest records in the Department of Chemistry, Patras (1997).
Award from State Scholarships Foundation (IKY) for the highest records in the courses of the post graduate studies (9/2002-1/2003), (2/2003-6/2003) and (9/2003-1/2004).
ScienceDirect Top-25 hottest articles recognition in Chemical Engineering in 2005.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

2002-2021: Participation in 13 research projects funded by EU and National bodies.
Principal Investigator in 1 EU (FCH JU) and 3 National (RIS3 and ESF) research projects.
Coordinator in 1 EU (FCH JU) and 1 National (NSRF 2014 – 2020) research projects.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

32 refereed journal papers; 6 patent applications; 2 chapters in books

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

More than 65 presentations in international and national conferences, 5 Invited Oral Presentations.

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ

Organization of 1 Summer School and 2 International Workshops.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Association of Greek Chemists, Hellenic Polymer Society, Association of Greek Researchers, International Society of Electrochemistry, Hydrogen Europe.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

2019-Today: Lectures related to Materials for Energy Applications in the Postgraduate Course: Chemistry and Materials’ Technology with Applications in Industry, Energy and the Environment, Department of Chemistry, University of Patras

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ