Ιωαννίδης Θεόφιλος

Ιωαννίδης Θεόφιλος profile photo

Ιωαννίδης Θεόφιλος

Διευθυντής Ερευνών & Διευθυντής ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Ερευνητικά Πεδία

Ενέργεια / Περιβάλλον

Τηλ: +30 2610-965 264

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2002: Certificate of Specialization in “Entrepreneurship Development”
National Capodistrian University of Athens
1991: PhD in Chemical Engineering, Univ. of Patras, Greece
1986: Diploma in Chemical Engineering, NTU, Athens, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Heterogeneous Catalysts: Synthesis and characterization of metal oxide catalysts.
Catalytic Processes: Production and purification of hydrogen for fuel cell applications; Environmental catalysis for VOC and CO abatement.
New materials: Carbon-based electrodes for electrochemical energy storage; Aerogel-like materials for thermal insulation; Absorbents for oil spills.
Membrane processes: Development of ionic-liquid based membranes for gas separation.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1993-1997: Research Collaborator, FORTH/ICE-HT & Department of Chemical Engineering Univ. of Patras, Greece
1991-1992: Research Fellow, Department of Chemical Engineering, California Institute of Technology, Pasadena CA USA

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

FORTH/ICE-HT Graduate Fellowship (1987-1991).
Global 100 Eco-Tech Award, Japan Association for 2005 Exposition, September
2005, Expo 2005, Nagoya, Japan.
Two of our papers have been recognised in the “Top-50 most cited articles” as published in Elsevier’s Catalysis journals 2002-2006 & 2003 – 2007.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1991-2021: Participation in more than 35 research projects funded by EU and national bodies.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

91 refereed journal papers. Citations: ~6000 (without self-citations). H-index = 35.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

~110 presentations in international and national conferences.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Technical Chamber of Greece, Association of Greek Chemical Engineers, Association of Greek Researchers, Hellenic Catalysis Society.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Athanasiou, M., Samartzis, N., Sygellou, L., Dracopoulos, V., Ioannides, T., Yannopoulos, S.N., “High-quality laser-assisted biomass-based turbostratic graphene for high-performance supercapacitors”, Carbon, 172, 750-761 (2021).
  • Deimede, V., Vroulias, D., Kallitsis, J., Ioannides, T., “Pyridinium based Poly(Ionic Liquids) membranes with exceptional high water vapor permeability and selectivity”, Sep. Purif. Technol., 251, Article number 117412 (2020).
  • Smyrnioti, M., Tampaxis, C., Steriotis, T., Ioannides, T., “Study of CO2 adsorption on a commercial CuO/ZnO/Al2O3 catalyst”, Catal. Today, 357, 495-502 (2020).
  • Delimaris, D., Ioannides, T., “Intrinsic activity of MnOx-CeO2 catalysts in ethanol oxidation”, Catalysts, 7(11), 339 (2017).
  • Paloukis, F., Elmasides, C., Neophytides, S.G., Ioannides, T., “Electrochemical Performance of Sn/C Nanocomposites Interphased with Varying Mixtures of Ethyl-, Dimethyl- and Vinylene-Carbonate”, J. Electrochem. Soc., 163, A1013-A1019 (2016).
  • Papadopoulou, E., Ioannides, T., “Steam reforming of methanol over cobalt catalysts: Effect of cobalt oxidation state”, Int. J. Hydrogen Energy, 40, 5251-5255 (2015).
  • Economopoulos E., Ioannides T., “Synthesis of transparent silica aerogels using tetraalkylammonium fluoride catalysts”, J. Sol-Gel Sci. Technol., 49, 347-354 (2009).
  • Delimaris D., Ioannides T., “VOC oxidation over MnOx-CeO2 catalysts prepared by a combustion method”, Appl. Catal. B-Environ. 84, 303-312 (2008).
  • Papavasiliou J., Avgouropoulos G., Ioannides T., “Combined steam reforming of methanol over Cu-Mn spinel oxide catalysts”, J. Catal., 251, 7-20 (2007).
  • Avgouropoulos G., Ioannides T., “Selective CO oxidation over CuO-CeO2 catalysts prepared via the urea-nitrate combustion method”, Appl. Catal. A, 244, 155-167 (2003).