Βαγενάς Δημήτρης

Βαγενάς Δημήτρης profile photo

Βαγενάς Δημήτρης

Καθηγητής

Τμήμα Χημικών Μηχανικών

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Πεδία

Τηλ: +30 2610962748

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1995: PhD in Chemical Engineering, University of Patras, Greece.
1991: BSc. in Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, University of Patras, Greece.

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

 

 • Electrochemical oxidation of potable water and agro-industrial wastewater
 • Nutrients recovery from wastewater streams
 • Potable water treatment: biological ammonia, iron and manganese removal, autotrophic hydrogenotrophic denitrification
 • Wastewater treatment: biological Cr(VI) reduction, aerobic olive mill and dairy wastewater treatment
 • Composting of agro-industrial residues
 • Use of microalgae for pre-treated wastewater purification and biodiesel production

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2015-present: Professor of Environmental Systems, Department of Chemical Engineering, University of Patras
2011-2013: Professor of Environmental Systems, Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Western Greece
2009-2011: Professor of Environmental Systems, Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Ioannina
2005-2009: Associate Professor of Environmental Systems, Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Ioannina
2000-2005: Assistant Professor of Environmental Systems, Department of Environmental and Natural Resources Management, University of Ioannina
1996-2000: Postdoctoral Researcher at FORTH/ICEHT, Greece
1995-1996: Military Service.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Senior Research Award, Fulbright Foundation (Visiting Researcher, Carnegie Mellon
University, Pennsylvania, USA), 2001

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Coordinator in 20 National and European Competitive Projects.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

110 publications in peer-reviewed international scientific journals and 8 in books.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Participation in more than 80 international conferences as speaker, invited speaker and key-note speaker.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Microbiology, Material balances, Process safety, Solid waste management, Wastewater management, Soil and groundwater remediation, Water treatment.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

 • O.N. Tsolcha, A.G. Tekerlekopoulou, C.S. Akratos, S. Bellou, G.Aggelis, M. Katsiapi, M. Moustaka-Gounic, D.V Vayenas. (2016) Treatment of second cheese whey effluents using a Choricystis-based system with simultaneous lipid production. Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 91 (8), 2349-2359.
 • M.-Y. Sultana, C. Mourti, T. Tatoulis, C.S. Akratos, A.G. Tekerlekopoulou, D.V. Vayenas (2016) Effect of hydraulic retention time, temperature, and organic load on a horizontal subsurface flow constructed wetland treating cheese whey wastewater. Journal of Chemical Technology and Biotechnology 91 (3), 726-732.
 • G. Antonopoulou, D.V. Vayenas, G. Lyberatos (2016) Ethanol and hydrogen production from sunflower straw: The effect of pretreatment on the whole slurry fermentation. Biochemical Engineering Journal 116 (15) 65-74.
 • K.P. Papadopoulos, R. Argyriou, C.N. Economou, N. Charalampous, S. Dailianis, T.I. Tatoulis, A.G. Tekerlekopoulou, D.V. Vayenas (2019). Treatment of printing ink wastewater using electrocoagulation. Journal of Environmental Management 237 (2019) 442-448
 • K.P. Papadopoulos, C.N. Economoua, S.Dailianis, N. C.haralampous, N. Stefanidou, M. Moustaka-Gouni, A.G. Tekerlekopoulou, D. V. Vayenas (2020) Brewery wastewater treatment using cyanobacterial-bacterial settleable aggregates. Algal Research 49 101957
 • C. Genethliou, I.E. Triantaphyllidou, D. Giannakis , M. Papayianni, L. Sygellou, A. G. Tekerlekopoulou, P. Koutsoukos, D.V. Vayenas (2021) Simultaneous removal of ammonium nitrogen, dissolved chemical oxygen demand and color from sanitary landfill leachate using natural zeolite. Journal of Hazardous Materials 406 (2021) 124679
 • A.K. Benekos, F.E. Tziora, A.G. Tekerlekopoulou, S.Pavlou, Y. Qun, A. Katsaounis, D.V. Vayenas (2021) Nitrate removal from groundwater using a batch and continuous flow hybrid Fe-electrocoagulation and electrooxidation system. Journal of Environmental Management 297 113387