Φούσκας Γιώργος

Φούσκας Γιώργος profile photo

Φούσκας Γιώργος

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Β

Τηλ: +30 2610-965 201

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1996: Ph.D. in Computer Science (Domains: Computer Networks, Telecommunications)
– Computer Science Dept., Univ. of Crete
1993: M.Sc. in Computer Science – Computer Science Dept., Univ. of Crete

1989: Diploma in Computer Engineering, University of Patras

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Network systems administration; Enterprise network management; Network application architectures; Internet of Things (IoT) architectures.

Unix systems administration; Enterprise virtualization; Hybrid cloud solutions; Redundancy and load balancing technologies.

Computer systems and network security and anomaly detection; Web 2.0 security and privacy.

Advanced web-based application development; Server-side web development; Secure web programming.

High performance computing; HPC application software porting; HPC programming models and optimization techniques.

Technology and management of high-speed networks: network management for advanced applications in wired and wireless high-speed networks; performance management of TCP/IP networks. Network management tools and platforms for congestion control, traffic monitoring and filtering.

Advanced network services: investigation of the requirements of multimedia applications, distance learning applications, advanced real-time, interactive services, distributed directory services, security and integrity.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2000-2013: Tutor/Advisor, Computer Science Undergraduate Course, School of Science and Technology, Hellenic Open University
1999-2011: Associate Application Scientist (Rank C), FORTH/ICE-HT
1986-1998: Member of Technical Staff, FORTH/ICE-HT

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ / ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ICS – FORTH Fellowship (1992-1995). Greek State Fellowship (1984-1985). Prize from Hellenic Mathematicians Association (1984).

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

2002-today: Participation in more than 23 research and development projects funded by EU and National bodies.

 


Διασυνδεδεμένες Έξυπνες Πόλεις για την Ελλάδα 2.0

Funding Organization: This project is carried out within the framework of the National Recovery and Resilience Plan Greece 2.0, funded by the European Union – NextGenerationEU

Contract no.: TAEDR-0536642


Innovative Pilot Lines for Sustainable Graphene-Based Flexible and Structural Energy Harvesting and Storage Devices (GRAPHERGIA)

Funding Organization: European Commission

Contract no.: 101120832


Disrupting Noxious Synergies of Indoor Air Pollutants and their Impact in Childhood Health and Wellbeing, using Advanced Intelligent Multisensing and Green Interventions (SynAir-G)

Funding Organization: European Commission

Contract no.: 101057271


Smart Air Quality Monitoring – SmartAQM

Funding Organization: Region of Western Greece

Contract no.: MIS 5038703


Smart Infotainment System with Emotional Intelligence (SISEI)

Funding Organization: National/ESPA

Contract no.: Τ1ΕΔΚ-01046


Novel technologies to monitor, support and improve the quality of life of patients and other vulnerable user groups (ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ)

Funding Organization: National/ESPA

Contract no.: MIS 5002464

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

4 refereed publication in Journal; 6 in refereed proceedings.

ΒΙΒΛΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΕΣ ΕΡΓΩΝ

 • G. Fouskas. «Computer Networks, Part II». Publisher: Hellenic Open University (2005). ISBN: 960-538-577-5
  A textbook for undergraduate students and practicing engineers, suitable for distance learning.
 • G. Fouskas. «Web Server Technology». Publisher: Hellenic Open University (2003). ISBN: 960-538-525-2
  A textbook for undergraduate students and practicing engineers, suitable for distance learning.
 • G. Fouskas. «Computer Networks, Part I». Publisher: Hellenic Open University (2002). ISBN: 960-538-468-X
  A textbook for undergraduate students and practicing engineers, suitable for distance learning.
 • G. Fouskas. «Digital Communications». Publisher: Hellenic Open University (2002). ISBN: 960-538-418-3
  A textbook for undergraduate students and practicing engineers, suitable for distance learning.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 • Siouti E, Skyllakou K, Kioutsioukis I, Patoulias D, Apostolopoulos ID, Fouskas G, Pandis SN. Prediction of the Concentration and Source Contributions of PM2.5 and Gas-Phase Pollutants in an Urban Area with the SmartAQ Forecasting System. Atmosphere. 2023 Dec 21;15(1):8. https://doi.org/10.3390/atmos15010008
 • Apostolopoulos ID, Fouskas G, Pandis SN. Field Calibration of a Low-Cost Air Quality Monitoring Device in an Urban Background Site Using Machine Learning Models. Atmosphere. 2023 Feb 13;14(2):368. https://doi.org/10.3390/atmos14020368
 • Siouti E, Skyllakou K, Kioutsioukis I, Patoulias D, Fouskas G, Pandis SN. Development and Application of the SmartAQ High-Resolution Air Quality and Source Apportionment Forecasting System for European Urban Areas. Atmosphere. 2022 Oct 16;13(10):1693. https://doi.org/10.3390/atmos13101693
 • Apostolopoulos ID, Fouskas G, Pandis SN. An IoT Integrated Air Quality Monitoring Device Based on Microcomputer Technology and Leading Industry Low-Cost Sensor Solutions. In: Perakovic D, Knapcikova L, editors. Future Access Enablers for Ubiquitous and Intelligent Infrastructures [Internet]. Cham: Springer International Publishing; 2022. p. 122–40. (Lecture Notes of the Institute for Computer Sciences, Social Informatics and Telecommunications Engineering; vol. 445) https://doi.org/10.1007/978-3-031-15101-9_9
 • C. Panagopoulos, A. Menychtas, G. Fouskas, V. Plagianakos, I. Maglogiannis, K. Delimpasis, M. Galliakis, D. Petropoulos, C. Gkartzios and C. Koumpoulis. (2019, July). A Smart Infotainment System Equipped with Emotional Intelligence. In 17th International Conference on Informatics, Management and Technology in Healthcare (ICIMTH). 2019, July (pp. 214-217). https://doi.org/10.3233/shti190056