Κωνσταντινίδης Γιώργος

Κωνσταντινίδης Γιώργος profile photo

Κωνσταντινίδης Γιώργος

Ειδικός Λειτουργικός Επιστήμονας Γ

Ερευνητικά Πεδία

Ενέργεια / Περιβάλλον

Τηλ: +30 2610-965 204

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1990: PhD in Chemical Engineering, Univ. of Patras, Greece
1984: Diploma in Chemical Engineering, Univ. of Patras, Greece

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Multiphase flow and transport processes through porous media: Soil
and aquifer remediation from organic contaminants using biochemical
processes (including natural attenuation) and/or aqueous surfactant
solution floods; Underground pollution and risk assessment; Enhanced
oil recovery; Soil consolidation.
Particulate systems and aerosol filtration.
Stability of emulsions and thin liquid films.
Development of instruments for the determination of the shape and the
refractive index of non-spherical particles in liquid suspensions.
Mathematical analysis, modelling and computer-aided simulation of physicochemical processes.

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1994-1997: Adjunct Lecturer (non-remunerated), University of Patras,
Greece
1991-1995: Post-Doctoral Fellow, FORTH/ICE-HT, Greece
1989-1990: Post-Doctoral Fellow, Univ. of Illinois at Urbana-Champaign,
USA

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Participation in international (BRITE-EURAM; TEMPUS; Environment &
Climate; INCO; Energy, Environment and Sustainable Development; ERDF; Regions of Knowledge),
national (EPET; PAVE; PENED; EPAN; Excelence) and industrial RTD projects.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

13 refereed journal papers, 2 papers in books, 19 papers in proceedings of national and international conferences.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Presentations at 18 international and 13 national conferences.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

1996-1997: Unit Operations II (Department of Chemical Engineering, University
of Patras, Greece)
1994-1996: Chemical Engineering Laboratory I (Department of Chemical
Engineering, University of Patras, Greece)
1993-1997: Solid-gas separation methods (Department of Chemistry, University
of Sofia, Bulgaria)

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ