Μπόκιας Γιώργος

Μπόκιας Γιώργος profile photo

Μπόκιας Γιώργος

Καθηγητής

Tμήμα Χημείας

Πανεπιστήμιο Πατρών

Ερευνητικά Πεδία

Τηλ: + 30 2610 997 102 

Email:

Αναζήτηση

Ερευνητικού Έργου, Επιστημόνων κ.α.

Αναζήτηση

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1994: PhD in Chemical Engineering, Department of Chemical Engineering, University of Patras
1989: BSc. in Chemistry, Department of Chemistry, University of Athens

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Stimuli-responsive polymers, functional polymers, hydrogels, nanoparticles and hybrid organic/inorganic nanostructured materials for potential applications as responsive soft materials, sorbents and sensors

ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

2011- present: Associate Professor, Department of Chemistry, University of Patras
2002-2011: Assistant Professor, Department of Chemistry, University of Patras
2001- 04/2002: Adjunct Lecturer, Department of Materials Science, University of Patras
09/2000-01/2001: Visiting Lecturer, Department of Chemistry, University of Cyprus
1999-2000: Post-doctoral researcher (Marie Curie return grant), Department of Chemical Engineering, University of Patras
1996-1998 : Post-doctoral researcher (Marie Curie grant), Laboratoire de Physico-chimie Macromoleculaire, ESPCI, Paris

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

Coordinator in 3 National Projects, Principal Investigator in 6 National and 1 European Competitive Project

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

67 publications in peer-reviewed international scientific journals, 4 chapters in books, 1 patent

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

68 contributions in national and international conferences

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

Association of Greek Chemists, Hellenic Polymer Society

ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Graduate and undergraduate courses in: Chemical Technology, Chemistry and Technology of Materials, Chemical Industries, Analytical Chemistry (lab courses), Polymer Synthesis and Characterization, Polymer Properties, Advanced (functional) Polymers

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 

  • “Quinoline-functionalized cross-linked poly(vinyl acetate) and poly(vinyl alcohol) nanoparticles as potential pH-responsive luminescent sensors”. A. Moutsiopoulou, A.K. Andreopoulou, G. Lainioti, G. Bokias, G. Voyiatzis and J.K. Kallitsis. Sensors and Actuators B, 2015, 211, 235-244.
  • “Magnetic colloidal superparticles of Co, Mn and Ni ferrite featured with comb-type and/or linear amphiphilic polyelectrolytes; NMR and MRI relaxometry”. M. Menelaou, Z. Iatridi, I. Tsougos, K. Vasiou, C. Dendrinou-Samara and G. Bokias. Dalton Trans. 2015, 44, 10980-10990.
  • “Sequential Association of Anionic/Thermosensitive Diblock Copolymers with Cationic Surfactants”. E.K. Oikonomou, G. Bokias, I. Iliopoulos and J.K. Kallitsis. Macromolecules 2013, 46, 1082-1092.
  • “Temperature-responsive Photoluminescence of Quinoline-labeled Poly(N-isopropylacrylamide) in Aqueous Solution”. I. Thivaios, I. Diamantis, G. Bokias and J.K. Kallitsis. Eur. Polym. J. 2012, 48, 1256-1265.
  • “Use of poly(N,N-dimethylacrylamide-co-sodium acrylate) hydrogel to extract cationic dyes and metals from water”. V. Bekiari, M. Sotiropoulou, G. Bokias and P. Lianos. Colloids and Surfaces A: Physicochem. Eng. Aspects 2008, 312, 214-218.
  • Control of the lower critical solution temperature – type cononsolvency properties of poly(N-isopropylacrylamide) in water – dioxane mixtures through copolymerisation with acrylamide”. G. Dalkas, K. Pagonis and G. Bokias. Polymer 2006, 47, 243-248.
  • “Soluble hydrogen-bonding interpolymer complexes and pH-controlled thickening phenomena in water”. M. Sotiropoulou, G. Bokias and G. Staikos. Macromolecules 2003, 36, 1349-1354.
  • “Positively charged amphiphilic polymers based on poly(N isopropylacrylamide): Phase behavior and shear-induced thickening in aqueous solution”. G. Bokias, D. Hourdet and I. Iliopoulos. Macromolecules 2000, 33, 2929-2935.