Βιβλιοθήκη

Η βιβλιοθήκη ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ βρίσκεται στον δεύτερο όροφο του κτιρίου Α «Γεώργιος Παπαθεοδώρου» και είναι ανοιχτή κατά τις εργάσιμες ώρες από τις 8 π.μ. έως τις 4 μ.μ. Το προσωπικό του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ μπορεί επίσης να επικοινωνεί με τον Βιβλιοθηκονόμο για τις ανάγκες του για αναζήτηση βιβλιογραφίας. Η βιβλιοθήκη φιλοξενεί ψηφιακό και έντυπο υλικό για τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες της ερευνητικής κοινότητας του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Έντυπο υλικό

  • Περίπου 1500 έντυπα βιβλία (μονογραφίες και οι σημαντικότερες σειρές μονογραφιών στη χημική μηχανική και συναφείς κλάδους).
  • Υλικό αναφοράς (εγκυκλοπαίδειες, λεξικά, εγχειρίδια) σε έντυπη μορφή και σε CD-ROM.
  • Επιστημονικά περιοδικά σε έντυπη μορφή από το 1985.
  • Κέντρο τεκμηρίωσης του δημοσιευμένου υλικού από ερευνητές του ΙΕΧΜΗ:
    • Πλήρης κατάλογος διδακτορικών διατριβών που υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθμό στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.
    • Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων του ΙΕΧΜΗ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια και βιβλία.

Ψηφιακό υλικό

Η βιβλιοθήκη είναι μέλος του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Κοινοπραξία HEAL-Link). Η HEAL-Link είναι η μεγαλύτερη κοινοπραξία βιβλιοθηκών στην Ελλάδα και αναγνωρισμένο μέλος πολλών ευρωπαϊκών και παγκόσμιων συλλόγων. Μέσω του HEAL-Link, η βιβλιοθήκη παρέχει διαδικτυακή πρόσβαση σε επιστημονικά περιοδικά και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, αναφορές και βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων, π.χ. στην SCOPUS και στην Web of Science. Οποιοδήποτε μέλος της κοινότητας ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ μπορεί να έχει πρόσβαση στα περιοδικά στα οποία έχει εγγραφεί η HEAL-Link από οποιονδήποτε υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος στο δίκτυο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.