Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Ημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας


Η ημερίδα του Τ.Ε.Ε. με θέμα «Συμμετοχή των Ελλήνων Μηχανικών στον Ευρωπαϊκό Χώρο της Έρευνας και Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 5 Μαρτίου 2003 και ώρα 15.00 έως 19.00 στην αίθουσα του ΕΒΕΑ Ακαδημίας 7. Την έναρξη είχε προσκληθεί να κηρύξει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Δημήτριος Δενιόζος. Μετείχαν και συζήτησαν εκπρόσωποι Ερευνητικών Φορέων και Βιομηχανικών Εταίρων.

Το πρόγραμμα της Ημερίδας