Επιτεύγματα του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Ερευνητικό Πεδίο: Νανοτεχνολογία / Προηγμένα Υλικά

Research fields categories

When you hear the following letters, it means the information is related to a specific research field, as follows:

N is for Nanotechnology / Advanced materials
E is for Energy / Environment
B is for Biosciences / Biotechnology
A is for All research fields

CVD graphene/polymer nanolaminates for EMI shielding applications

Achieved the synthesis at centimeter scale graphene by Chemical Vapour...

N

Διαβάστε Περισσότερα

In-situ detection of adulteration and classification of agro-food products

Development of an experimental methodology, based on lasers and machine...

N

B

Διαβάστε Περισσότερα

Printable Polymer Semiconductors for large area PLEDs

Soluble, processable and printable semiconducting copolymers are produced in high...

N

Διαβάστε Περισσότερα

R2R-compatible graphene deposition for e-textiles and flexible electronics

Demonstrated a versatile pilot-line R2R process for the laser-assisted in-situ...

N

Διαβάστε Περισσότερα

New electron detection modes in ESEM microscope

Development of a transmission environmental scanning electron microscope on the...

N

Διαβάστε Περισσότερα

Pentanuclear Thorium(IV) Coordination Cluster from the Use of Di(2-pyridyl) Ketone

Synthesis and investigation of a pentanuclear Th(IV) coordination cluster, which...

N

Διαβάστε Περισσότερα