Ημερομηνία: 08-02-2021, 12:00

Volume imaging by means of X-ray microfocus Computed Tomography (μCT) at the University of Southampton: From materials engineering to clinical imaging

SEMINARS

Speaker: Dr. Orestis L. Katsamenis (MSc, PhD)
Research Fellow, Engineering and Physical Sciences, University of Southampton
Theme: Volume imaging by means of X-ray microfocus Computed Tomography (μCT) at the University of Southampton: From materials engineering to clinical imaging

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 08-02-2021, 12:00