Ημερομηνία: 02-06-2022, 09:00

13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής

CONFERENCES

Το 13ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στις 2-4 Ιουνίου 2022 και το παρακολούθησαν περίπου 900 συμμετέχοντες. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, δόθηκε από τον Καθ. Fengqi You, Πανεπιστήμιο Cornell, η «Διάλεξη Στρατής Σωτήρχος» σε μια ειδική συνεδρία που διοργανώθηκε από το ΙΕΧΜΗ και αφιερώθηκε σε αυτό το βραβείο.

Περισσότερες πληροφορίες για το βραβείο 2022 δίνονται εδώ

Ο ιστότοπος του συνεδρίου είναι εδώ