Ημερομηνία: 27-05-2022, 17:00

Υπολογιστική μοντελοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη από μοριακό επίπεδο σε επίπεδο οργάνων – Από την οπτική του μηχανικού βιοϊατρικής

SEMINARS

Ομιλήτρια: Dr. Εύα Ζαχαράκη
 
Θέμα: Computational modeling and artificial intelligence from molecular to organ system level – The biomedical engineer’s point of view

Υπολογιστική μοντελοποίηση και τεχνητή νοημοσύνη από μοριακό επίπεδο σε επίπεδο οργάνων – Από την οπτική του μηχανικού βιοϊατρικής

 
Περίληψη: Η συσσώρευση βιοϊατρικών δεδομένων από ιστοπαθολογικές και μοριακές αναλύσεις, απεικονιστικά συστήματα και φορητούς αισθητήρες, σε συνδυασμό με την ραγδαία πρόοδο των μεθόδων επεξεργασίας της πληροφορίας, ανοίγουν νέους ορίζοντες για την καλύτερη κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών και κατ’επέκταση τη βελτιστοποίηση των κλινικών αποφάσεων προς όφελος της ανθρώπινης υγείας. Για το σκοπό αυτό απαιτείται η ανάπτυξη αξιόπιστων και αποδοτικών μεθοδολογιών για ανακάλυψη συσχετίσεων και ερμηνεία των δεδομένων αυτών, τα οποία συνήθως είναι πολυπαραγοντικά, αραιά (sparse), θορυβώδη ή/και ελλιπή, και εμφανίζουν μεγάλη μεταβλητότητα, δυσχεραίνοντας ιδιαίτερα την ανάλυσή τους. Η πρόσφατη εξέλιξη των μεθόδων υπολογιστικής μοντελοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) παρέχει καινοτόμες λύσεις στην  αντιμετώπιση των δυσκολιών αυτών, κάνοντας χρήση τεχνικών μείωσης διαστατικότητας, μεθόδων βελτιστοποίησης, θεωρίας αποφάσεων και πιθανοτήτων. Στην ομιλία αυτή παρουσιάζονται παραδείγματα εξαγωγής μοντέλων αναγνώρισης και πρόβλεψης στη βιοϊατρική μηχανική (biomedical engineering) από δεδομένα σε μοριακό, ιστοπαθολογικό, ανατομικό ή λειτουργικό επίπεδο, παρέχοντας επίσης κάποιες μελλοντικές προοπτικές για βελτίωση της ερμηνευσιμότητας των πολύπλοκων μοντέλων ΑΙ μέσω της προσθήκης περιορισμών εξομάλυνσης που βασίζονται σε νόμους της φυσικής.
Σύντομο βιογραφικό: Η Ευαγγελία Ζαχαράκη έλαβε το πτυχίο και το διδακτορικό δίπλωμα από τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Από το 2018 εργάζεται ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Ομάδα Απεικόνισης Πληροφορίας και Εικονικής Πραγματικότητας (VVR) του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών. Προηγουμένως εργάστηκε ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβάνια στις ΗΠΑ (2005 – 2009), στο Εργ. Ιατρικής Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών (2009 – 2012) και στο Center for Visual Computing του Τμήματος Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, CentraleSupélec, Γαλλία (2015-2017). Το 2017 απέκτησε δίπλωμα υφηγεσίας στην πληροφορική από το Université Paris-Est.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν σε υπολογιστική και εμβιομηχανική μοντελοποίηση για αναπαράσταση και ανάλυση πολυδιάστατων βιοϊατρικών δεδομένων, καθώς και σε μεθόδους τεχνητής νοημοσύνης στην ιατρική. Η Δρ. Ζαχαράκη έλαβε τριετή υποτροφία ΙΚΥ για διδακτορικές σπουδές και Marie Curie Reintegration Grant για μεταδιδακτορική έρευνα. Έχει δουλέψει συνολικά σε περισσότερα από 15 διεθνή (ΝΙΗ/NIA), ευρωπαϊκά (FP7, H2020) και εθνικά (ΓΓΕΤ, FRM) ερευνητικά προγράμματα. Είναι μέλος της συντακτικής επιτροπής τριών επιστημονικών περιοδικών (Sensors, Int. Journal of Biostatistics & Computational Biology, Int. Journal of Radiology) και συχνά κριτής σε σημαντικά περιοδικά (IEEE TMI, IEEE TBME, MedIA) και συνέδρια (MICCAI) στο αντικείμενό της. Έχει δημοσιεύσει συνολικά 128 επιστημονικές εργασίες σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια ή ως κεφάλαια βιβλίων, για τα οποία έχει λάβει ~3190 αναφορές (h-index=26 βάση Google Scholar).

Ημερομηνία: Παρασκευή, 27 Μαΐου 2022
Ώρα: 17:00
Link: Για το σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης πατήστε εδώ
Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 27-05-2022, 17:00