Ημερομηνία: 21-09-2016, 11:00
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

2nd Workshop of Graduates & Post-Docs in Chemical Engineering Sciences [CES-WGP2]

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

FORTH / ICE-HT - Dept. of Chemical Engineering (University of Patras)

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 21-09-2016, 11:00