Ημερομηνία: 27-05-2015, 11:00
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

1st Workshop of Graduates & Post-Docs in Chemical Engineering Sciences [CES-WGP1]

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 27-05-2015, 11:00