Ημερομηνία: 17-09-2000, 11:00
Τοποθεσία: Patras - Greece

14th Conference of the European Colloid and Interface Society

CONFERENCES

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Patras - Greece

Διοργανωτής

University of Patras - FORTH / ICE-HT

Έναρξη: 17-09-2000, 11:00