Ημερομηνία: 02-09-1990, 00:00
Τοποθεσία: Rio - Greece

13th INTERNATIONAL EUCHEM CONFERENCE ON MOLTEN SALTS

CONFERENCES

Chairman: George Papatheodorou ; Participation of 130 scientists from 18  different countries.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Rio - Greece

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 02-09-1990, 00:00