Ημερομηνία: 05-06-2024, 16:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Τρισδιάστατη εκτύπωση: Πρακτική θεώρηση & βιοϊατρικές εφαρμογές

SEMINARS

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Νικόλαος Μπουρόπουλος, Καθηγητής

Τμήμα Επιστήμης των Υλικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

ΘΕΜΑ: Τρισδιάστατη εκτύπωση: Πρακτική θεώρηση & βιοϊατρικές εφαρμογές
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: Τετάρτη, 5 Ιουνίου 2024
ΩΡΑ: 16:00
ΤΟΠΟΣ: Αμφιθέατρο Συνεδριακού ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
ΓΛΩΣΣΑ ΟΜΙΛΙΑΣ: Ελληνικά

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η τρισδιάστατη εκτύπωση ανήκει σε μια ομάδα μεθόδων προσθετικής κατασκευής, οι οποίες χρησιμοποιούνται στην παρασκευή αντικειμένων από τρισδιάστατα ψηφιακά πρότυπα μέσω της διαδοχικής πρόσθεσης επάλληλων στρώσεων υλικού. Οι κύριες τεχνολογίες της  τρισδιάστατης εκτύπωσης είναι η στερεολιθογραφία (SLA), η μοντελοποίηση απόθεσης τήγματος (Fused Deposition Modeling, FDM), η επιλεκτική σύντηξη με laser (Selective Laser Sintering, SLS) και η βιοεκτύπωση. Τα πλεονεκτήματα της τρισδιάστατης εκτύπωσης σε σχέση με τις παραδοσιακές τεχνικές κατασκευής εστιάζονται στην ευελιξία του σχεδιασμού και της παραγωγής, στην εξοικονόμηση πρώτων υλών, και στη  δυνατότητας εξατομίκευσης του τελικού προϊόντος. Στην παρούσα ομιλία αρχικά θα παρουσιάσουμε την αρχή λειτουργίας, τις παραμέτρους που την καθορίζουν, και τα προβλήματα που θα πρέπει να επιλυθούν, της τεχνικής FDM. Η τεχνική αυτή στηρίζεται στην εξώθηση νήματος ενός θερμοπλαστικού υλικού το οποίο τήκεται από θερμαινόμενη κεφαλή και τελικά εναποτίθεται σε διαδοχικές στρώσεις στην πλατφόρμα εκτύπωσης, προκειμένου να επιτευχθεί η διαμόρφωση του τρισδιάστατου αντικειμένου. Κατόπιν η ομιλία θα επικεντρωθεί στις βιοϊατρικές εφαρμογές της τεχνολογίας FDM. Ενδεικτικά θα γίνει αναφορά στην παρασκευή εξατομικευμένων φαρμακομορφών, στην παρασκευή δισκίων με πολλαπλές δραστικές ενώσεις, και στην παρασκευή αντικειμένων με εφαρμογές στην ιστομηχανική των οστών.

 Σύντομο βιογραφικό

Ο Ν. Μπουρόπουλος υπηρετεί ως Καθηγητής στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έλαβε το Πτυχίο του (1992) και το Διδακτορικό του Δίπλωμα (1997) από τα Τμήματα Χημείας και Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών αντίστοιχα. Πραγματοποίησε μεταδιδακτορικές σπουδές στο Weizmann Institute of Science και στο Πανεπιστήμιο της Νότιας Καλιφόρνιας (USC). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στη σύνθεση, χαρακτηρισμό και στις φυσικοχημικές ιδιότητες υλικών βιοϊατρικού ενδιαφέροντος. Ενδεικτικά αναφέρονται τα οστικά τσιμέντα φωσφορικού ασβεστίου, τα υδροπηκτώματα βιοπολυμερών, οι βιοενεργές ύαλοι, οι κβαντικές τελείες και η τρισδιάστατη εκτύπωση για βιοϊατρικές εφαρμογές. Έχει συμμετάσχει σε εθνικά προγράμματα ως επιστημονικός υπεύθυνος ή ως υπεύθυνος ερευνητικής ομάδας. Eίναι συνσυγγραφέας 131 επιστημονικών άρθρων σε περιοδικά με κριτές (Scopus h index =34, αναφορές: ~4180; Google Scholar h index =38, αναφορές: ~5478) και >160 δημοσιεύσεων σε διεθνή και εθνικά συνέδρια. Είναι κριτής σε ~60 επιστημονικά περιοδικά και μέλος της εκδοτικής ομάδας σε 5  επιστημονικά περιοδικά.

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι, GR-26504, Πάτρα

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 05-06-2024, 16:00