Ημερομηνία: 03-04-2023, 12:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ: Παύλος Κλεπετσάνης “Βιολογικοί παράγοντες στα εργαστήρια”

SEMINARS

Ομιλητής:

Παύλος Κλεπετσάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Θέμα:

Βιολογικοί παράγοντες στα εργαστήρια

Περίληψη:

Στην παρουσίαση θα αναπτυχθούν οι βασικές αρχές, οι σημαντικότεροι κίνδυνοι και τα μέτρα προστασίας με την χρήση βιολογικών παραγόντων σε εργαστηριακά πειράματα.

Ημερομηνία:

Δευτέρα, 3 Απριλίου 2023

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι, GR-26504, Πάτρα

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 03-04-2023, 12:00