Ημερομηνία: 24-01-2019, 00:00

Σεμινάριο για την ασφάλεια και υγιεινή στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, 24/01/2019

SEMINARS

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μεταπτυχιακών φοιτητών, μεταδιδακτόρων, σμΔΕΠ, Ερευνητών και λοιπών εργαζομένων και συνεργατών στους εργαστηριακούς χώρους του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας, διεξήχθη την Πέμπτη 24η Ιανουαρίου 2019, στις 12.30, στην αίθουσα σεμιναρίων του Ινστιτούτου, σεμινάριο με θέμα «Κίνδυνοι και ασφάλεια σε χημικά εργαστήρια». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε από τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών και σμΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, κ. Παύλο Κλεπετσάνη ο οποίος είναι μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Υγιεινής και Ασφάλειας του ΠΠ και της Ομάδας Εργασίας “Ασφάλεια και Υγιεινή” του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Στην παρουσίαση αναλύθηκαν οι σημαντικότεροι κίνδυνοι σε ένα χημικό εργαστήριο οι οποίοι προέρχονται από χημικές ενώσεις, ακτινοβολίες, βιολογικούς παράγοντες και φιάλες αερίων υπό πίεση, τα προληπτικά μέτρα ασφάλειας που πρέπει να λαμβάνονται καθώς και η αντιμετώπιση ατυχημάτων.