Ημερομηνία: 07-02-2023, 12:00
Τοποθεσία: Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Καινοτόμα πορώδη συστήματα και διεργασίες διαχωρισμού και κατάλυσης με έμφαση στο CO2, το Η2 και το νερό

SEMINARS

Ομιλητής: Γεώργιος Καρανικολός, Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

 
Θέμα: Καινοτόμα πορώδη συστήματα και διεργασίες διαχωρισμού και κατάλυσης με έμφαση στο CO2, το Η2 και το νερό
Περίληψη: Η αποτελεσματική αντιμετώπιση της αυξανόμενης συγκέντρωσης του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα και η μετατροπή του σε χρήσιμα προϊόντα με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας, η παραγωγή και αποθήκευση υδρογόνου ως μελλοντικού καθαρού καυσίμου σε ευρεία κλίμακα, και η απορρύπανση και διαθεσιμότητα του νερού αποτελούν τρία από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα εντατικών προσπαθειών της επιστημονικής κοινότητας προς ανάπτυξη ολοκληρωμένων λύσεων προστασίας του περιβάλλοντος και διασφάλισης της βιωσιμότητας. Στην παρούσα ομιλία θα παρουσιαστούν αποτελέσματα της ερευνητικής μου ομάδας στα πλαίσια των παραπάνω δραστηριοτήτων με έμφαση σε ετερογενή συστήματα ροφητών και καταλυτών καθώς και σε διεργασίες μεμβρανών. Θα παρουσιαστούν καινοτόμα συστήματα βασιζόμενα σε μεταλλο-οργανικά πλέγματα (metal-organic frameworks, MOFs), ζεολίθους με ιεραρχικό πορώδες (hierarchical zeolites), μεμβράνες διαχωρισμού και κατάλυσης υπερυψηλής ροής με προσανατολισμένο δίκτυο πόρων, καθώς και υβριδικά πολυλειτουργικά συστήματα. Έμφαση θα δοθεί στο να αναδειχθούν περιοχές συμπληρωματικότητας και συνέργειας με το ΙΕΧΜΗ.
Σύντομο βιογραφικό: Ο Δρ. Γεώργιος Καρανικολός είναι απόφοιτος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αμέσως μετά το πέρας των βασικών σπουδών του έλαβε υποτροφία και διεκπεραίωσε τις διδακτορικές του σπουδές στο τμήμα Χημικής και Βιολογικής Μηχανικής του State University of New York at Buffalo, όπου απέκτησε το PhD του το 2005 υπό την επίβλεψη των Καθ. Τριανταφύλλου Μουντζιάρη και Πασχάλη Αλεξανδρίδη. Στη συνέχεια πραγματοποίησε την μεταδιδακτορική του έρευνα στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών & Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου της Μινεσότας στην ομάδα του Καθ. Μιχάλη Τσαπατσή. Για το διάστημα 2007-2013 επέστρεψε στην Ελλάδα όπου δραστηριοποιήθηκε ερευνητικά στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος ως υπότροφος Marie Curie. Από το 2013 κατείχε θέση μέλους ΔΕΠ στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Khalifa University (Επίκουρος και στη συνέχεια Αναπληρωτής Καθηγητής), και από το 2022 είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ερευνητικές περιοχές στις οποίες δραστηριοποιείται περιλαμβάνουν διεργασίες διαχωρισμού και κατάλυσης, δέσμευση διοξειδίου του άνθρακα, αποθήκευση υδρογόνου, ρόφηση και απορρύπανση νερού, καινοτόμα πολυλειτουργικα πορώδη υλικά και νανοϋλικά, και συστήματα μεμβρανών.
 
Ημερομηνία: Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2023
Ώρα: 12:00
Τόπος: Αμφιθέατρο Συνεδριακού ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Παράκλησηενθαρρύνεται η χρήση μάσκας

Πληροφορίες για την τοποθεσία

Αίθουσα Συνεδρίων ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι, GR-26504, Πάτρα

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 07-02-2023, 12:00