Ημερομηνία: 09-02-2015, 00:30
Τοποθεσία: ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Ελληνικές θάλασσες: Μια αχαρτογράφητη και άγνωστη Ελλάδα

SEMINARS

Πληροφορίες για την τοποθεσία

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Διοργανωτής

ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Οδός Σταδίου, Πλατάνι

www.iceht.forth.gr

Έναρξη: 09-02-2015, 00:30