Ημερομηνία: 04-10-2021, 10:12

Διοργάνωση Διαδικτυακού Σχολείου Κατάρτισης στην Ανάλυση Μεταβολικών Ροών υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Υποδομής ELIXIR – 1st ELIXIR Fluxomics training school 2021 – από το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, 4-8 Οκτωβρίου 2021

SUMMER SCHOOLS

Στο πλαίσιο της πιλοτικής μελέτης «Standardizing the fluxomics workflows” της Ευρωπαϊκής Υποδομής ELIXIR, το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ), με επικεφαλής την Κύρια Ερευνήτρια Δρ. Μαρία Ι. Κλάπα, Εργαστήριο Μεταβολικής Μηχανικής & Συστημικής Βιολογίας, διοργανώνει το 1ο σχολείο κατάρτισης στη ανάλυση μεταβολικών ροών, που υποστηρίζεται από το ELIXIR – 1st ELIXIR Fluxomics training school 2021. Το σχολείο είναι πενθήμερο και θα λάβει χώρα στην εβδομάδα 4-8 Οκτωβρίου, 2021 διαδικτυακά. Σκοπός του σχολείου είναι να παρέχει μια εισαγωγή στο πεδίο της ανάλυσης μεταβολικών ροών, που χρησιμοποιείται σε πλήθος εφαρμογών στην έρευνα των επιστημών ζωής, από τη μικροβιακή βιοτεχνολογία, την αγροδιατροφή/τοξικολογία, στη βιοϊατρική έρευνα και στον σχεδιασμό φαρμάκων και θεραπευτικών αγωγών. Οι εκπαιδευτές του σχολείου είναι επιφανείς επιστήμονες στον χώρο της μεταβολομικής ανάλυσης και της ανάλυσης μεταβολικών ροών, προερχόμενοι από χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ. Το σχολείο θα παρακολουθήσουν 22 φοιτητές από 9 χώρες της Ευρώπης και τις ΗΠΑ.

Διοργανωτής

Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής

Έναρξη: 04-10-2021, 10:12