Διακεκριμένες Διαλέξεις “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης”

Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης” διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ), στην Πάτρα, στη μνήμη του Αλκιβιάδη Χ. Παγιατάκη (1945-2009), Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντή του ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ (1999-2006), και Προέδρου του ΙΤΕ από το 2006 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του, στις 29 Νοεμβρίου 2009.

Στη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του, το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργάνωσαν Συμπόσιο στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου του ΙΤΕ, καθηγητή Α. Χ. Παγιατάκη, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Πρόγραμμα του Συμποσίου συμπεριελάμβανε ομιλίες από παλιούς μαθητές, συνεργάτες, φίλους και την οικογένεια του εκλιπόντος. Στους συμμετέχοντες στο Συμπόσιο διενεμήθη Λεύκωμα με τίτλο “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης: Η ζωή και το έργο του, 1945 – 2009“. Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε ονοματοδοσία του “Κτηρίου Α. Χ. Παγιατάκη” στο χώρο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Παρελθούσες Διαλέξεις

 

1η Διακεκριμένη Διάλεξη “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης”, 19 Δεκεμβρίου 2011
Nanostructured particles for controlled inhalation therapy
Καθηγητής Leon Gradon, Warsaw University of Technology, Poland
2η Διακεκριμένη Διάλεξη “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης”, 7 Δεκεμβρίου 2012
Multifluid flow in oil and gas reservoirs: from invasion percolation to shale gas
Δρ. Roland Lenormand, CYDAREX, France
3η Διακεκριμένη Διάλεξη “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης”, 15 Δεκεμβρίου 2014
Developing the bioprocesses of a sustainable bioeconomy via Biotechnology and Metabolic Engineering
Καθηγητής Γρηγόρης Στεφανόπουλος, MIT, USA
4η Διακεκριμένη Διάλεξη “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης”, 21 Δεκεμβρίου 2015
Multi-phase flow in porous media: Can time resolved multi-scale 3D imaging help bridging the gap between pore scale mechanisms and core scale properties
Dr. Olga Vizika, IFP Energies Nouvelles, France
5η Διακεκριμένη Διάλεξη “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης”, 15 Δεκεμβρίου 2016v
Process Engineering for Large-Scale Manufacturing of Compound Semiconductor Nanostructures
Καθηγητής Triantafillos (Lakis) Mountziaris, Department of Chemical Engineering, University of Massachusetts, Amherst, MA, USA and National Science Foundation, Arlington, VA, USA
6η Διακεκριμένη Διάλεξη “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης”, 11 Δεκεμβρίου 2017
Aerosol Science and Technology for Industrial Applications -Aerosol Filtration and New Material Synthesis
Καθηγητής Kikuo Okuyama, Department of Chemical Engineering, Hiroshima University, Japan
7η Διακεκριμένη Διάλεξη “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης”, 17 Δεκεμβρίου 2018
Ατομιστικές και Μεσοσκοπικές Προσομοιώσεις Πολυμερικών Τηγμάτων
Καθηγητής Δώρος Θεοδώρου, Σχολή Χημικών Μηχανικών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο