Διακεκριμένες Διαλέξεις “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης”

Οι Διακεκριμένες Διαλέξεις “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης” διοργανώνονται κάθε χρόνο από το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ), στην Πάτρα, στη μνήμη του Αλκιβιάδη Χ. Παγιατάκη (1945-2009), Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντή του ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ (1999-2006), και Προέδρου του ΙΤΕ από το 2006 μέχρι τον πρόωρο θάνατό του, στις 29 Νοεμβρίου 2009.

Στη συμπλήρωση ενός έτους από το θάνατό του, το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ και το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργάνωσαν Συμπόσιο στη μνήμη του εκλιπόντος Προέδρου του ΙΤΕ, καθηγητή Α. Χ. Παγιατάκη, που πραγματοποιήθηκε στις 17 Δεκεμβρίου 2010 στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Το Πρόγραμμα του Συμποσίου συμπεριελάμβανε ομιλίες από παλιούς μαθητές, συνεργάτες, φίλους και την οικογένεια του εκλιπόντος. Στους συμμετέχοντες στο Συμπόσιο διενεμήθη Λεύκωμα με τίτλο “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης: Η ζωή και το έργο του, 1945 – 2009“. Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου πραγματοποιήθηκε ονοματοδοσία του “Κτηρίου Α. Χ. Παγιατάκη” στο χώρο του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Κεντρικοί ομιλητές των Διακεκριμένων Διαλέξεων “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης” είναι διεθνώς αναγνωρισμένοι επιστήμονες.

Παρελθούσες Διαλέξεις

Διακεκριμένη Διάλεξη “Αλκιβιάδης Χ. Παγιατάκης” 2023

 

Οι κρύσταλλοι στην καθημερινότητά μας: Εφαρμογές στην τεχνολογία και στην ιατρική

Ομιλιτής: Πέτρος Κουτσούκος

Ομότιμος Καθηγητής
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Περίληψη
Η ομιλία αυτή αποτελεί συνεισφορά στην τιμή και το ακαδημαϊκό μνημόσυνο του Αλκιβιάδη Παγιατάκη, εκλεκτού και αλησμόνητου συναδέλφου, ο οποίος με τίμησε με τη συνεργασία μας. Αναφέρεται σε μια θεματική περιοχή, η οποία απετέλεσε και αντικείμενο της συνεργασίας μας επί σειρά ετών και καρποφόρησε σε πολλά επίπεδα.
Οι κρύσταλλοι σχηματίζονται και σε υδατικά διαλύματα σε ευρεία κλίμακα και σε πολυάριθμες περιοχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Η θερμοδυναμική κινούσα δύναμη του σχηματισμού τους είναι ο υπερκορεσμός των υδατικών διαλυμάτων ως προς τα αντίστοιχα άλατα. Ο σχηματισμός των κρυστάλλων είναι δυνατόν να είναι ανεπιθύμητος ή και πολύ επιθυμητός, αναλόγως της θέσεως στην οποία σχηματίζονται. Πλην της θερμοδυναμικής, βασικής σημασίας είναι και η κινητική του σχηματισμού των κρυστάλλων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο σχηματισμός κρυσταλλικών εναποθέσεων σε επιφάνειες, οι οποίες ανάλογα με τις ιδιότητές τους ενδέχεται είτε να ευνοούν είτε να παρεμποδίζουν το σχηματισμό τους. Η κατανόηση των αντιστοίχων παραμέτρων αποτελεί το κλειδί για την ανάπτυξη εφαρμογών τόσο στη βιομηχανία (π.χ. αποφυγή σχηματισμού καθαλατώσεων σε μεταλλικά μέρη εγκαταστάσεων, σταθεροποίηση ψαθυρών εδαφών), αλλά και στην (βιο)ιατρική (π.χ. προώθηση οστεογένεσης, αποτροπή σχηματισμού αλάτων φωσφορικού ασβεστίου σε βαλβίδες καρδιάς, ενδοφακούς δια των οποίων αντιμετωπίζεται ο καταρράκτης). Η κατανόηση των μηχανισμών της πυρηνογένεσης και της κρυσταλλικής ανάπτυξης είναι το κλειδί για την ανάπτυξη νέων υλικών και διεργασιών.

Σύντομο Βιογραφικό
Ομότιμος Kαθηγητής του τμήματος Xημικών Mηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, Διευθυντής του εργαστηρίου Aνοργάνου και Aναλυτικής Xημείας (1989-2018), συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ (Από το 1984-31/8/2018). Από το 2018 : Επίτιμο Μέλος ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ. Μέλος του ΕΣΙ του ΕΙΧΗΜΥΘ από το 1986-2012, Αναπληρωτής Διευθυντής (2/95-2/99 και 2/04-7/2006 και 2015-2023). Πτυχίο Xημείας από το Πανεπιστήμιο Πατρών (1972), Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Eξειδικεύσεως στην Διοίκηση των Eπιχειρήσεων (1974) από την AΣOEE , διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) από τό State University of New York at Buffalo (HΠA, 1980). Μεταδιδακτορικός συνεργάτης στο Γεωργικό Πανεπιστήμιο του Wageningen (Oλλανδία). 1981-1982. Υφηγεσία στη Φυσικοχημεία, Πανεπιστήμιο Πατρών 1984. Μέλος ΔΕΠ Τμήματος Χημείας Πανεπ. Πατρών (1982-1989) 1989-2018: Καθηγητής στο τμήμα Xημικών Mηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Εμπειρία πλέον των 40 ετών σε θέματα κρυσταλλώσεως σε υδατικά διαλύματα, φυσικοχημικών φαινομένων σε διαφασικές επιφάνειες ύδατος/ στερεών επιφανειών και σε μελέτες διαβρώσεως μετάλλων. Περισσότερες από 260 εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια πολλές από τις οποίες κατόπιν προσκλήσεως. Συγγραφέας δύο πανεπιστημιακών συγγραμμάτων (Εκδόσεις ΠΠ). Μέλος του Aνωτάτου Xημικού Συμβουλίου (1993-1994). Συντονιστής ή Υπεύθυνος εθνικών και διεθνών ανταγωνιστικών προγραμμάτων. 1994-2004: Πρόεδρος του Δ.Σ. και διευθύνων σύμβουλος στο Eπιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε. 2005-2007 Πρόεδρος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών. 15/7/2006-15/7/2007 Διευθύνων του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών Υψηλών Θερμοκρασιών. 2015: Επισκέπτης Καθηγητής στο Institut Nationale Polytechnique de Toulouse. 2016-2021 Αντιπρόεδρος ΔΣ ΕΠΠ ΑΕ.