Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα, Διακρίσεις

Το ΙΤΕ μεταξύ των πρώτων Ευρωπαϊκών Οργανισμών Έρευνας στην προσέλκυση χρηματοδότησης από τα Προγράμματα του FP7


Το ΙΤΕ κατετάγη στη 12η θέση στον κατάλογο των πρώτων 20 Ευρωπαϊκών Οργανισμών Έρευνας, με τη πλέον επιτυχημένη συμμετοχή στην προσέλκυση χρηματοδότησης από τα Προγράμματα του FP7 για τα έτη 2007-2010 σύμφωνα με το “FP7 Monitoring Report 2010, European Commission” (σελ. 17). Στη συγχαρητήρια επιστολή της προς τον Πρόεδρο του ΔΣ του ΙΤΕ, καθηγητή κ. Φωτάκη, η Υπουργός Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, κα Διαμαντοπούλου τονίζει “… Η επιτυχία αυτή καταδεικνύει το επιτυχημένο μοντέλο που χαρακτηρίζει το ΙΤΕ για τη βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών και των ανθρώπινων πόρων που διατίθενται …”.