Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στο 20o Forum Ανάπτυξης, Πάτρα

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στο 20<sup>o</sup> Forum Ανάπτυξης, Πάτρα


Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνεδριακή εκδήλωση του Ερευνητικού Ινστιτούτου Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), με θέμα «Έρευνα και καινοτομία στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ σε συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις». Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του 20ου Forum Ανάπτυξης, το Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2017 στις 12:00, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ στην Πάτρα.

O Διευθυντής του Ινστιτούτου κος Βασίλειος Μπουργανός, προλόγισε την εκδήλωση και παρουσίασε τις κύριες περιοχές έρευνας και τους στόχους του Ινστιτούτου. Αναφέρθηκε, ιδιαίτερα, στη σύνδεση με την καινοτομία και τις δυνατότητες που υπάρχουν για συνεργασία με επιχειρήσεις και την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Στη συνέχεια, ο κος Νικόλαος Θωμόπουλος, προϊστάμενος της Μονάδας Β1 της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, χαιρέτισε την εκδήλωση και αναφέρθηκε στους τομείς έρευνας που εντάσσονται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος έξυπνης εξειδίκευσης και τις επικείμενες χρηματοδοτήσεις τους.

Την εκδήλωση συντόνισε η ερευνήτρια κα Μαρία Δαλέτου, η οποία παρουσίασε τους προσκεκλημένους ομιλητές από γνωστές τοπικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, ο Καθ. Κλεομένης Μπάρλος, ιδρυτής και πρόεδρος της εταιρείας CBL Patras, ο κος Άρης Μπασαγιάννης, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας ΕΛΒΙΟ Α.Ε., ο κος Αριστοτέλης Παναγιωτόπουλος, μηχανικός έρευνας και ανάπτυξης της εταιρείας Tipografio.gr, και ο κος Αναστάσιος Πολύχρονος, αντιπρόεδρος της εταιρείας Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκου Α.Β.Ε.Ε., αναφέρθηκαν σε δραστηριότητες που αναπτύσσουν στις εταιρείες τους με ιδιαίτερη έμφαση στις δυνατότητες συνεργασίας με το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Την εκδήλωση παρακολούθησαν εκπρόσωποι του ιδιωτικού τομέα, στελέχη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας.

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ συμμετείχε στο Forum Ανάπτυξης με δικό του περίπτερο, στο οποίο προβάλλονταν καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης οι ερευνητικές του δραστηριότητες.