Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

Το Γραφένιο ως αποτελεσματικός αντιδιαβρωτικός παράγοντας για την προστασία έργων τέχνης

Το Γραφένιο ως αποτελεσματικός αντιδιαβρωτικός παράγοντας για την προστασία έργων τέχνης


Η ερευνητική ομάδα του Καθ. Κώστα Γαλιώτη, σμΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, το Πανεπιστήμιο Φλωρεντίας και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών συνεργάστηκαν σε ένα κοινό ερευνητικό πρόγραμμα του ERC-PoC, με τίτλο «GRAPHENART”, με σκοπό την ανάπτυξη πολυ-λειτουργικών «πέπλων» και βαφών με βάση το γραφένιο, για την παροχή ασπίδας προστασίας σε έργα τέχνης έναντι της ακτινοβολίας UV, της οξείδωσης, της υγρασίας και πολλών άλλων παραγόντων διάβρωσης. Η τεχνική αυτή βρίσκει εφαρμογή τόσο σε παλαιά όσο και σε σύγχρονα έργα τέχνης με έμφαση κυρίως στους πίνακες ζωγραφικής. Τιμητική αναφορά στην ερευνητική μέθοδο έγινε από την πλατφόρμα του Cordis, η οποία αποτελεί το κύριο επικοινωνιακό μέσο της Επιτροπής Έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα επιστημονικά ευρήματα της έρευνας έχουν ήδη κατοχυρωθεί με Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (πατέντα) από τον ΟΒΙ (1009757), ενώ το Ίδρυμα Μποδοσάκη καλύπτει πλήρως τα έξοδα για τη διεθνή κατοχύρωση της πατέντας, η οποία έχει ήδη κατατεθεί και βρίσκεται στη φάση αξιολόγησης.