Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

Το βραβείο “David Sinclair Award” στον Καθ. Σπύρο Πανδή

Το βραβείο “David Sinclair Award” στον Καθ. Σπύρο Πανδή


Ο Δρ. Σπύρος Πανδής, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/IEXMH, έλαβε το βραβείο David Sinclair Award για το 2016 από την American Association for Aerosol Research για την πρωτοποριακή του συνεισφορά στην κατανόηση και στον έλεγχο της ρύπανσης του αέρα.

Ένας σημαντικός παράγοντας για την αναγνώριση αυτή ήταν και ο ηγετικός του ρόλος στο έργο Ε&Α PEGASOS, μιας μελέτης των αλληλεπιδράσεων αερίου-αεροκολλοειδών-κλίματος σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στο οποίο συμμετείχαν 30 ερευνητικές ομάδες από 18 ευρωπαϊκές χώρες, που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με προϋπολογισμό 10 εκατομμύρια ευρώ και συντονίστηκε από το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Το βραβείο David Sinclair Award αναγνωρίζει τη διαχρονική αριστεία στην έρευνα και στην τεχνολογία αεροκολλοειδών από καταξιωμένο ενεργό επιστήμονα. Η έρευνα του βραβευόμενου πρέπει να έχει διαρκή απήχηση στην επιστήμη των αεροκολλοειδών.

Ερευνητικά Πεδία: