Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

Το βραβείο “ASLI Choice Award on Atmospheric Chemistry and Physics” στον Καθ. Σπ. Πανδή


Στον κ. Σπύρο Πανδή, Καθηγητή του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, απονεμήθηκε το βραβείο “ASLI Choice Award on Atmospheric Chemistry and Physics” από τους Atmospheric Science Librarians International.

Ερευνητικά Πεδία: