Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Συμμετοχή ITE/IEXMH στην 6η έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, Νότιος Λιμένας Πατρών

Συμμετοχή ITE/IEXMH στην 6<sup>η</sup> έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ,  Νότιος Λιμένας Πατρών


Το Ινστιτούτο συμμετείχε στην 6η έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας Patras IQ, που πραγματοποιήθηκε στο Νότιο Λιμένα Πατρών από τις 12 έως και τις 14 Απριλίου 2019 με τέσσερα τεχνολογικά επιτεύγματα σε δικό του περίπτερο και συνεκθέτες το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και το ΙΤΕ/ΙΜΒΒ.  Από το ΙΕΧΜΗ, παρουσιάστηκαν οι εξής τεχνολογίες:

  • Συστοιχία ηλεκτρόλυσης Η2Ο υπό υψηλή πίεση: Αφορά ένα Συμπιεστή μικρού μεγέθους & βάρους, για την παραγωγή καθαρού υδρογόνου και οξυγόνου σε συνθήκες υψηλής πίεσης (80 bar), για διαστημικές & επίγειες εφαρμογές.  Η ερευνητική εργασία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος, (European Space Agency: ESA) στο πλαίσιο του συμβολαίου “Development of a Closed Loop Regenerative HT PEM Fuel Cell System”, (2014 – 2019)”. To έκθεμα συνοδεύτηκε και από επεξηγηματικό video για τον σχεδιασμό και τη σημασία αυτού του εξαρτήματος για εφαρμογές στην αεροναυπηγική.

 

  • Καθαρισμός έντονα ρυπασμένων εδαφών με ψυχρό πλάσμα: Αφορά έναν αντιδραστήρα πλάσματος για την πλήρη, γρήγορη και φθηνή καταστροφή ακόμα και των πλέον ανθεκτικών ρύπων του υπεδάφους. Η ερευνητική εργασία χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας στα πλαίσια του Έργου «Απορρύπανση εδαφών με τεχνολογίες εκκένωσης πλάσματος – SOIL PLASMA» (2012-2105) και της απονεμήθηκε το 2ο Βραβείο Εφαρμοσμένης Έρευνας (23/2/2016) στον 3ο Διαγωνισμό Εφαρμοσμένης Έρευνας και Καινοτομίας “Η Ελλάδα Καινοτομεί” που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και η Eurobank. To έκθεμα συνοδεύτηκε και από επεξηγηματικό video για τον σχεδιασμό και τη σημασία αυτού του εξαρτήματος για εφαρμογές στην απορρύπανση εδαφών.

 

  • Πιστοποίηση ποιότητας καλλιέργειας & προϊόντος με μεταβολομική & συστημική βιολογία: Συστημική Αγροβιοτεχνολογία: Η εφαρμογή των νέων τεχνολογιών βιομοριακής ανάλυσης υψηλής-απόδοσης για την προτυποποίηση της ποιότητας της φυτικής παραγωγής, τον έγκαιρο και αξιόπιστο προσδιορισμό καταπονήσεων για τον σχεδιασμό μεθόδων αντιμετώπισής τους & τη βελτίωση της ποιότητας του αγροτικού προϊόντος.

 

  • Ελαφρά, Ευέλικτα, Ευφυή Κλωστοϋφαντουργικά Προϊόντα για Υπηρεσίες Προστασίας του Πολίτη: Στόχος του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ευέλικτων & ελαφρών κλωστοϋφαντουργικών πάνελ ανθεκτικών σε βαλλιστικά τεστ ή/και μαχαίρι, οι μειωμένες απαιτήσεις συντήρησης, η αύξηση της ευαισθητο/προειδοποίησης, η άνεση και η αποδοχή από τους χρήστες και η υλοποίηση και αξιολόγηση των πρωτοτύπων.

 

Κατά τη διάρκεια των εγκαινίων το περίπτερο το επισκέφτηκαν η Αναπληρώτρια Υπουργός Εξωτερικών, κα Σία Αναγνωστοπούλου, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, κος Απόστολος Κατσιφάρας και διάφοροι τοπικοί και εθνικοί φορείς.