Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στην 84η ΔΕΘ

Συμμετοχή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στην 84<sup>η</sup> ΔΕΘ


Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (ΙΕΧΜΗ) συμμετείχε στην 84η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που έλαβε χώρα από τις 7 έως τις 15 Σεπτεμβρίου 2019, στον χώρο του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), στο περίπτερο 13 της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ).

Το ΙΕΧΜΗ παρουσίασε τις νέες τεχνολογίες δέσμευσης του CO2 με τη χρήση προηγμένων υλικών που αναπτύσσονται στο ΙΕΧΜΗ και την ενσωμάτωσή τους σε μια διεργασία βιομετατροπής του αερίου σε χρήσιμα χημικά και καύσιμα. Η εν λόγω διεργασία αποτελεί μία πρόταση αντιμετώπισης του προβλήματος της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα από λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ, με ταυτόχρονη αξιοποίησή του μέσω μετατροπής σε χημικά/καύσιμα υψηλής προστιθέμενης αξίας. Έχει επομένως ιδιαίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε μείωση των δαπανών για την αγορά δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων. Η διεργασία παρουσιάστηκε στην έκθεση μέσω ενός video που προσέλκυσε πολλούς από τους επισκέπτες του περιπτέρου της ΓΓΕΤ. Το έκθεμα του ΙΕΧΜΗ επισκέφτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κος Άδωνις Γεωργιάδης και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας  κος Αθανάσιος Κυριαζής. Η τεχνολογία αυτή αναπτύσσεται στο πλαίσιο του έργου ΒΙΟΜΕΚ (Τ1ΕΔΚ-00279), Δράση «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», ΕΣΠΑ 2014-2020, που συντονίζεται από το ΙΕΧΜΗ και στο οποίο συμμετέχει ως συνεργαζόμενος φορέας το ΚΔΕΠ-ΔΕΗ . Συντονιστής του έργου είναι ο Δρ. Βασίλειος Μπουργανός και Επιστημονική Υπεύθυνη η Δρ. Μαρία Κλάπα. Οι τεχνολογίες δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα αναπτύσσονται στα εργαστήρια των Δρ. Θ. Ιωαννίδη και Β. Δρακόπουλου.