Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Συμμετοχή του ΙΕΧΜΗ στη Διημερίδα «Η καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 3.0» 16-17 Μαρτίου, 2023

Συμμετοχή του ΙΕΧΜΗ στη Διημερίδα  «Η καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και οι φορείς που τη στηρίζουν 3.0» 16-17 Μαρτίου, 2023


Το Πανεπιστήμιο Πατρών, και το Τμήμα Μεταφοράς Τεχνολογίας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας με το «Δίκτυο Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίων Πατρών & Πελοποννήσου» και την πράξη «ΜΕΤΩΝ – Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών» συνδιοργάνωσαν με το πρόγραμμα «NBG Βusiness Seeds» της Εθνικής Τράπεζας την διημερίδα «Η Καινοτομία στη Δυτική Ελλάδα και οι φορείς που την στηρίζουν 3.0» στο πλαίσιο του Regional Growth Conference, στις 16 & 17 Μαρτίου 2023, στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Ενώ, στο πλαίσιο της διημερίδας διοργανώθηκε το «Bootcamp Match & Develop a startup Patras 4.0», για ερευνητικές ομάδες και startups.

Σκοπός της εκδήλωσης αποτέλεσε η προώθηση των αξιοποιήσιμων ερευνητικών αποτελεσμάτων και η σύνδεση της έρευνας με επενδυτικούς φορείς.

Οι πρωτοβουλίες του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ στον τομέα της καινοτομίας παρουσιάστηκαν σε ειδική συνεδρία αφιερωμένη στα “Δίκτυα Μεταφοράς Τεχνολογίας σε Ερευνητικά Κέντρα και Δομές Υποστήριξης Καινοτομίας στα πρώιμα στάδια”, την Πέμπτη 16 Μαρτίου. Το Ινστιτούτο εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΕΣΙ, Δρ. Θ. Ιωαννίδης. Ο Διευθυντής Δρ. Β. Μπουργανός, με την ιδιότητα και του Αντιπροέδρου της ΕΚΕΠΕΚ Α.Ε (Κέντρου Ικανοτήτων της ΓΓΕΚ), συμμετείχε στη συνεδρία «Digital Innovation Hubs και Κέντρα Ικανοτήτων», την Παρασκευή 17 Μαρτίου.

Στην εκδήλωση Bootcamp Match & Develop a startup Patras 4.0’, συμμετείχαν συνολικά 17 ερευνητικές ομάδες και start-ups, μεταξύ των οποίων δύο ερευνητικές ομάδες του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές, η κ. Ζωή Λαδά και ο κ. Γιώργος Μαθιουδάκης, από την ερευνητική ομάδα του κ. Γιώργου Βογιατζή (Διευθυντή ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), παρουσίασαν την ιδέα τους για ‘Έξυπνες Συσκευασίες Τροφίμων”.

Επίσης, ο κ. Θεόφιλος Ιωαννίδης (Διευθυντής ερευνών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) σε συνεργασία με τον κ. Βασίλειο Δρακόπουλο (Διευθυντής εφαρμογών ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και τον μεταδιδακτορικό συνεργάτη τους, κ. Διονύση Βρούλια, παρουσίασαν την ιδέα τους για “Μεμβράνες Αφύγρανσης Αέρα’.

To 1ο βραβείο κατόρθωσαν να μοιραστούν αυτές οι δύο ιδέες ενώ παράλληλα προκρίθηκαν στη Β’ φάση του 14ου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολογίας που θα διοργανώσει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας στο πλαίσιο του προγράμματος NBG Business Seeds, στο τέλος της χρονιάς.