Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Ο Oμότιμος Καθ. Νικόλαος Μοσχονάς ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής

Ο Oμότιμος Καθ. Νικόλαος Μοσχονάς ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής


Ο Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής Μοριακής Γενετικής της Ιατρικής Σχολής, Παν/μίου Πατρών και Αντεπιστέλλων Ερευνητής του Ινστιτούτου Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), κος Νικόλαος Μοσχονάς, ορίστηκε μέλος της Εθνικής Επιτροπής Βιοηθικής και Τεχνοηθικής, ΕΕΒΤ (https://bioethics.gr/).  Η ΕΕΒΤ αποτελεί σημαντικό συμβουλευτικό όργανο της Πολιτείας σε θέματα ηθικών, κοινωνικών και νομικών διαστάσεων και συνεπειών, στους τομείς των Επιστημών της Ζωής και των Νέων Τεχνολογιών.