Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα, Διακρίσεις

Ο Καθ. Κ. Γαλιώτης επιβραβεύεται με έργο Proof of Concept του ERC

Ο Καθ. Κ. Γαλιώτης επιβραβεύεται με έργο Proof of Concept του ERC


Το ITE/IEXMH είναι ο φορέας υποδοχής του έργου Proof of Concept του ERC, με τίτλο “Graphene as effective anti-fading agent for the protection of artworks (GRAPHENART)”, για την προστασία έργων τέχνης με χρήση γραφενίου. Ο Δρ. Κωνσταντίνος Γαλιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενος Μέλος ΔΕΠ του ITE/IEXMH, είναι ο συντονιστής του έργου, που αποτελεί συνεργασία του ITE/IEXMH με το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών. Το GRAPHENART είναι ένα από τα 3 (μεταξύ 160) χρηματοδοτούμενα έργα του ERC το οποίο αναδεικνύεται στην Έκθεση του ERC για το 2017.