Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

Ευρωπαϊκό Έργο στην Ερευνητική Περιοχή Αναγεννητικής Ιατρικής μέσω παραγωγής σκελετικών ιστών/εμφυτευμάτων (JointPromise)

Ευρωπαϊκό Έργο στην Ερευνητική Περιοχή Αναγεννητικής Ιατρικής μέσω παραγωγής σκελετικών ιστών/εμφυτευμάτων (JointPromise)Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του Ιδρύματος Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ), που εδρεύει στην Πάτρα, είναι εταίρος στο πρόσφατα χρηματοδοτημένο έργο H2020 JointPromise (844837), συνολικού προϋπολογισμού 8 εκατομμυρίων ευρώ, με στόχο την ανάπτυξη πολύπλοκων αρθρικών εμφυτευμάτων που θα διαθέτουν τις χωρικά ενσωματωμένες βιολογικές πληροφορίες για την αναγέννηση των οστεοχονδρικών ανωμαλιών, μια κλινική ανάγκη που δεν έχει καλυφθεί επί του παρόντος. Για το σκοπό αυτό, σκελετικά οργανοειδή θα χρησιμοποιηθούν ως δομικά στοιχεία. Επιπλέον, το έργο θα τυποποιήσει ολόκληρη τη διαδικασία, που περιλαμβάνει αυτοματοποιημένες τεχνολογίες ρομποτικής, βιοεκτύπωσης και βιοαντιδραστήρων, επιτρέποντας τη συστηματική μετάφρασή της στην κλινική πράξη. Το JointPromise συγκεντρώνει έξι ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς εταίρους που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μηχανικής Ιστών και της Αναγεννητικής Ιατρικής. Πιο συγκεκριμένα, εκτός από το FORTH/ICE-HT, η κοινοπραξία του έργου περιλαμβάνει το KU Leuven (Βέλγιο) ως Συντονιστής, το Ινστιτούτο Fraunhofer (Γερμανία), το Πανεπιστήμιο Maastricht (Ολλανδία) και τις εταιρείες Poietis (Γαλλία) και StemCellTechnologies (Ηνωμένο Βασίλειο).

Ο κύριος ερευνητής για το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ είναι η Δρ. Μ. Κλάπα. Στο έργο συμμετέχουν επίσης οι ομάδες του Δρ. Ι. Παπαντωνίου (συντονιστής του έργου), του Δρ. Β. Μπουργανού και του Καθ. Ν. Μοσχονά. Η ερευνητική αυτή δραστηριότητα έχει ήδη αναγνωριστεί από τον ελληνικό Τύπο.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.