Νέα

Κατηγορία: Νέα Έργα

Open Innovation Test Bed for nano-enabled Membranes (INNOMEM)

Open Innovation Test Bed for nano-enabled Membranes (INNOMEM)


Το H2020 χρηματοδοτεί το έργο INNOMEM με προϋπολογισμό άνω των 16 εκατομμυρίων ευρώ για την ανάπτυξη ενός βιώσιμου OITB (Open Innovation Test Bed) που θα προωθήσει την ανάπτυξη και την κλιμάκωση μεγέθους καινοτόμων νανο-μεμβρανών και των προϊόντων τους. Ως σημείο εκκίνησης, αναπτύσσονται 14 Πιλοτικές Γραμμές και οι τεχνολογικές τους υπηρεσίες, που προέρχονται από προηγούμενες επενδύσεις σε Περιφερειακό (RIS3), Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο. Ο κύριος ερευνητής για το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ είναι ο Δρ. Β. Μπουργανός.

https://www.innomem.eu/

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ πατήστε εδώ.