Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Επίσκεψη Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Corina Creţu στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ

Επίσκεψη Επιτρόπου Περιφερειακής Πολιτικής Corina Creţu στο ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ


H Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Corina Creţu, επικεφαλής αντιπροσωπείας, επισκέφτηκε την Πέμπτη 21/05/2015 το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ, συνοδευόμενη από τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας καθ. Θωμά Μαλούτα. Τους επισκέπτες υποδέχθηκαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, αντιπεριφερειάρχες, ο Διευθυντής και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Ινστιτούτου κ.ά.

Ο Διευθυντής του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ Δρ. Β. Μπουργανός έκανε μια σύντομη παρουσίαση των δραστηριοτήτων του Ινστιτούτου στους τομείς έρευνας που περιλαμβάνουν τη νανοτεχνολογία, τα προηγμένα υλικά, την ενέργεια, το περιβάλλον, τις βιοεπιστήμες και τη βιοτεχνολογία. Επίσης παρουσίασε τα καινοτομικά προϊόντα του ΙΕΧΜΗ και τις εταιρείες τεχνοβλαστούς, οι οποίες έχουν προέλθει από δραστηριότητες των ερευνητών του Ινστιτούτου.

Η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Corina Creţu συνεχάρη τη διεύθυνση του ιδρύματος για το έργο που επιτελείται στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, τονίζοντας ότι συμβάλλει στην διαμόρφωση της μελλοντικής πορείας της χώρας. Παράλληλα, εξήγγειλε ότι η πολιτική της Ε.Ε. και στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα στοχεύει στην διάθεση επιπλέον πόρων για την ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Στη συνέχεια η Αντιπροσωπεία ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ.

Στην επίσκεψη αυτή αναφέρθηκε εκτενώς ο τοπικός τύπος.