Νέα

Κατηγορία: Διακρίσεις

Εκλογή Ερευνητή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ως Προέδρου Διεθνούς Επιστημονικού Οργανισμού


Ο κ. Κώστας Γαλιώτης, Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών και Συνεργαζόμενο Μέλος ΔΕΠ του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ εκλέχτηκε Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σύνθετων Υλικών (European Society of Composite Materials, ESCM) για την περίοδο 2004-2006.

Ο κ. Γαλιώτης διετέλεσε επίσης και εκλεγμένο μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Σύνθετων Υλικών την περίοδο 1998-2002.