Νέα

Κατηγορία: Επιστημονικά Νέα, Διακρίσεις

Διάκριση επιστημονικής μελέτης Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ως Spotlight in Optics

Διάκριση επιστημονικής μελέτης Ερευνητών του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ ως Spotlight in Optics


Η πρόσφατα δημοσιευμένη μελέτη από τον Δρ. Σ. Ν. Γιαννόπουλο (Κύριο Ερευνητή του ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) και τους συνεργάτες του, με τίτλο:

Chalcogenide glass layers in silica photonic crystal fibers
by C. Markos, S. N. Yannopoulos, and K. Vlachos
Optics Express, Vol. 20, Issue 14, pp. 14814-14824 (2012)

χαρακτηρίστηκε ως “Spotlight in Optics” από την Optical Society of America.

Η μελέτη ασχολείται με έναν απλό και ανέξοδο τρόπο για την ενσωμάτωση άμορφων λεπτών υμενίων χαλκογονούχων ενώσεων στην εσωτερική επιφάνεια των καναλιών φωτονικών κρυσταλλικών ινών (PCF) κατασκευασμένες από SiO2. Ο μηχανισμός βασίζεται στον τριχοειδή εμποτισμό ενός νανοκολλοειδούς διαλύματος (As2S3 σε αμίνες) στα κανάλια των PCF και την εξάτμιση του διαλύτη που ακολουθεί.