Νέα

Κατηγορία: Γενικές Ανακοινώσεις

Βραβείο Στρατής Σωτήρχος 2024

Βραβείο Στρατής Σωτήρχος 2024


Το Βραβείο «Στρατής Σωτήρχος» του ITE/IEXMH για το 2024 απονέμεται στον Ryan P. Lively, Thomas C. DeLoach Jr. Endowed Professor, Georgia Institute of Technology, School of Chemical and Biomolecular Engineering, Atlanta, Georgia, HΠΑ.

Ο τιμώμενος θα παραλάβει το βραβείο σε ειδική τελετή στο πλαίσιο του 14ου Πανελληνίου Επιστημονικού Συνεδρίου Χημικής Μηχανικής την Τετάρτη, 29 Μαΐου 2024 στο Porto Palace Hotel,  Θεσσαλονίκη όπου θα δώσει διάλεξη με τίτλο «Membrane technologies are key enablers of the energy transition».

Ο R. Lively έλαβε πτυχίο στη Χημική και Βιομοριακή Μηχανική και διδακτορικό δίπλωμα στη Χημική Μηχανική από το Georgia Institute of Technology. Μετά το διδακτορικό του εργάσθηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στην Algenol Biofuels με αντικείμενο την ανάπτυξη αποδοτικών συστημάτων διαχωρισμού για τον καθαρισμό βιοκαυσίμων. Το 2013, εντάχθηκε στο Georgia Institute of Technology στο οποίο είναι σήμερα Καθηγητής στη Σχολή Χημικής και Βιομοριακής Μηχανικής.

Η έρευνα του R. Lively αναφέρεται σε διεργασίες διαχωρισμού ρευστών και εστιάζει στην επιστήμη και την τεχνολογία μεμβρανών και ροφητικών υλικών καλύπτοντας όλο το φάσμα από τη βασική έρευνα στην επιστήμη υλικών και τη θεμελιώδη κατανόηση των μηχανισμών μεταφοράς μάζας μέχρι την ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων διαχωρισμού σε βιομηχανική κλίμακα.

Έχει λάβει πλήθος σημαντικών βραβείων για την έρευνά του και είναι μέλος της συντακτικής ομάδας του περιοδικού Journal of Membrane Science και γραμματέας της North American Membrane Society. Έχει πάνω από 160 δημοσιεύσεις στο πεδίο των διεργασιών διαχωρισμού, οι οποίες περιλαμβάνουν δημοσιεύσεις σε κορυφαία περιοδικά, όπως Science, Nature και PNAS.

Το ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ δημιούργησε το Βραβείο «Στρατής Σωτήρχος» με σκοπό να τιμήσει τη μνήμη ενός από τους διαπρεπέστερους ερευνητές του, του Καθηγητή Στρατή Σωτήρχου, Διευθυντή Ερευνών του Ινστιτούτου. Το βραβείο  απονέμεται σε έναν επιστήμονα νεότερο των 40 ετών, ο οποίος έχει διακριθεί διεθνώς για πρωτότυπα και σημαντικά ερευνητικά αποτελέσματα στις επιστήμες της Χημικής Μηχανικής. Η επιλογή γίνεται από επιτροπή διεθνώς καταξιωμένων επιστημόνων.

 

Βραβευθέντες προηγούμενων χρόνων:

2022: Καθηγητής Fengqi You, Cornell University, USA

2019: Αναπλ. Καθηγητής Paul Dauenhauer, University of Minnesota, USA

2017: Αναπλ. Καθηγητής Hal Alper, The University of Texas at Austin, USA

2015: Καθηγητής Ali Khademhosseini, Harvard Medical School, USA

2013: Καθηγητής Michael S. Strano, Massachusetts Institute of Technology, USA

2011: Αναπλ. Καθηγητής Γιάννης Καζνέσης, University of Minnesota, USA

2009: Αναπλ. Καθηγητής Patrick S. Doyle, Massachusetts Institute of Technology, USA

2007: Καθηγητής Κώστας Μαρανάς, The Pennsylvania State University, USA

2005: Καθηγητής Μιχάλης Τσαπατσής, University of Minnesota, USA