Καλώς Ήρθατε!

Καλωσορίσατε στο Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής (IEXMH). Το Ινστιτούτο ιδρύθηκε το 1984 και λειτουργεί στην Πάτρα. Είναι ένα από τα δέκα (10) Ινστιτούτα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), που υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Το ΙΤΕ έχει αναγνωριστεί επανειλημμένα ως κορυφαίο ερευνητικό κέντρο όχι μόνο στη χώρα αλλά και στην Ευρώπη, μετά από αρκετές μελέτες αξιολόγησης και κατάταξης. Η εξαιρετική απόδοση του ίδιου του Ινστιτούτου έχει επίσης αναγνωριστεί σε κάθε περιοδική Εξωτερική Αξιολόγηση από διεθνείς επιτροπές, που διοργανώνεται επίσημα από τη ΓΓΕΤ (1995, 2000, 2005, 2014, 2022). Αποστολή του Ινστιτούτου είναι να διεξάγει πρωτοποριακή επιστημονική έρευνα αιχμής, να συμβάλλει στην τεχνολογική καινοτομία, να παρέχει κατάρτιση και προηγμένη εκπαίδευση σε νέους ερευνητές και να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ειδικότερα, και της χώρας συνολικά.

Το Ινστιτούτο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων εντός των επιστημών της χημικής μηχανικής: (i) νανοτεχνολογία και προηγμένα υλικά, (ii) ενέργεια και περιβάλλον, (iii) βιοεπιστήμες και βιοτεχνολογία. Εκτός από τις κύριες δραστηριότητες σε αυτούς τους τομείς, πολλές σημαντικές δραστηριότητες προωθούνται στις διεπιφάνειες αυτών των περιοχών, δημιουργώντας ένα πραγματικά πολυεπιστημονικό περιβάλλον εργασίας. Τα αποτελέσματα της έρευνας ανταποκρίνονται στις σύγχρονες κοινωνικές προκλήσεις, όπως η πράσινη ενέργεια, το περιβάλλον και η ποιότητα ζωής. Το Ινστιτούτο ενθαρρύνει επίσης σθεναρά την εκμετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων με τη μορφή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειοδοτήσεων (licensing) και εταιρειών-τεχνοβλαστών (spin-offs). Κύρια πλεονεκτήματα του Ινστιτούτου είναι η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού προσωπικού, οι σύγχρονες υποδομές, οι αποτελεσματικές διοικητικές και τεχνικές υπηρεσίες και η συνεργική ατμόσφαιρα που προωθείται συνεχώς.

Θεόφιλος Ιωαννίδης, Διευθυντής

Δείτε την ξενάγηση!